• Aplikuj na wybrane ogłoszenie

  Pierwszym krokiem jest wysłanie aplikacji w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie. Twoje zgłoszenie zostanie poddane wstępnej weryfikacji przez zespół prowadzący rekrutację. Ocena dokonywana jest pod kątem dopasowania do kryteriów opisanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

  Kandydaci, których profil będzie w największym stopniu odpowiadał aktualnym potrzebom Spółki, zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym.


 • Przygotuj się do rozmowy

  Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest najczęściej z udziałem przedstawiciela HR oraz szefa komórki organizacyjnej, do której aplikujesz.
  Na rozmowie możesz spodziewać się pytań dotyczących Twojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, a także zagadnień merytorycznych.

  W zależności od rodzaju stanowiska, możemy poprosić Cię o wykonanie dodatkowych zadań (np. przygotowanie prezentacji na dany temat, rozwiązanie testu w excelu), bądź o udział w dodatkowej rozmowie rekrutacyjnej.


 • Otrzymasz informację zwrotną

  Po zakończeniu rekrutacji, wybrany kandydat otrzymuje ofertę pracy.
  Każdy kandydat po spotkaniu, niezależnie od finalnej decyzji, otrzymuje informację zwrotną na temat swojej kandydatury.


 • Pracuj w TAURON

  Od pierwszego dnia pracy nowy pracownik objęty jest programem adaptacji, pozwalającym na efektywne wdrożenie się w nowe obowiązki.
  Dodatkowo przełożony przydziela nowemu pracownikowi opiekuna, który służy mu radą i pomocą.