Kalendarz inwestorski TAURON

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce

Wydarzenia

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.