Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Kalendarz inwestorski TAURON

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce.
Kalendarz inwestorski 
  • Wydarzenie Termin

  • ​Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. 13.03.2018 r.

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.04.2018 r.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.​​ 16.05.2018 r.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. 22.08.2018 r.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r. 6.11.2018 r.