Kalendarz inwestorski TAURON

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce

Wydarzenia

3 marca 2019
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
8 maja 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27 maja 2019
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie