Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Kalendarz inwestorski TAURON

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce

Wydarzenia

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.