Energetyczny łańcuch wartości w Grupie TAURON

Od wydobycia węgla w kopalni, przez produkcję energii w elektrowni lub elektrociepłowni, aż po dostarczenie jej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do Klientów – spółki Grupy TAURON czuwają nad bezpieczeństwem całego łańcucha energetycznego.

Grupa TAURON działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. Dzięki temu zachowuje kontrolę nad procesem wytwarzania i dostarczania energii. Struktura Grupy odpowiada kolejnym ogniwom łańcucha energetycznego.


Sprzedaż

TAURON Sprzedaż
TAURON Sprzedaż GZE
Hurtowy i detaliczny obrót energią

WYTWARZANIE

TAURON Wytwarzanie
Energia
TAURON Ekoenergia
Odnawialne źródła energii
TAURON Ciepło
Obrót i dystrybucja ciepła

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja
Operator systemu dystrybucyjnego

Wydobycie

TAURON Wydobycie
Węgiel kamienny