Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Energetyczny łańcuch wartości w Grupie TAURON

Od wydobycia węgla w kopalni, przez produkcję energii w elektrowni lub elektrociepłowni, aż po dostarczenie jej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do Klientów – spółki Grupy TAURON czuwają nad bezpieczeństwem całego łańcucha energetycznego.

Grupa TAURON działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. Dzięki temu zachowuje kontrolę nad procesem wytwarzania i dostarczania energii. Struktura Grupy odpowiada kolejnym ogniwom łańcucha energetycznego.


Sprzedaż

TAURON Sprzedaż
TAURON Sprzedaż GZE
Hurtowy i detaliczny obrót energią

WYTWARZANIE

TAURON Wytwarzanie
Energia
TAURON Ekoenergia
Odnawialne źródła energii
TAURON Ciepło
Obrót i dystrybucja ciepła

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja
Operator systemu dystrybucyjnego

Wydobycie

TAURON Wydobycie
Węgiel kamienny