Akcjonariat

Struktura i stan akcjonariatu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.:

  • Skarb Państwa posiada 526 848 384 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 30,06% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

  • KGHM Polska Miedź S.A. posiada 182 110 566 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 10,39% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 88 742 929 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 5,06% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

  • Pozostali inwestorzy indywidualni i instytucjonalni posiadają łącznie 954 847 515 akcje TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 54,49% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu

Strategia Grupy TAURON