Programy akceleracyjne

TAURON PROGRES

Program akceleracyjny Grupy TAURON dedykowany start-upom działającym w obszarach wpisujących się w cztery portfele Strategicznej Agendy Badawczej: Inteligentne Usługi Sieciowe, Energetyka Rozproszona, Niskoemisyjne technologie wytwarzania oraz Klient i jego potrzeby.

KPT ScaleUp

KPT ScaleUp to prowadzony przez Krakowski Park Technologiczny program akceleracyjny dla Startupów dysponujących rozwiązaniami dla przemysłu. Celem programu jest rozwój i wdrożenie rozwiązań wpisujących się w obszar Przemysłu 4.0.

Pilot Maker Elektro ScaleUp

Elektro ScaleUp to program pilotażowych wdrożeń w branży elektromobilności. Celem programu było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów, które odpowiadały na zidentyfikowane wyzwania partnerów korporacyjnych, w tym TAURON.

Pilot Maker

Pierwszy program wsparcia współpracy korporacji ze startupami, w który zaangażował się TAURON. TAURON biorąc udział w programie przeanalizował ponad 120 rozwiązań zaprezentowanych przez startupy oraz przeprowadził 28 pilotaży.

TAURON i startupy - wspólne projekty

Rozporoszone źródła energii i OZE

Nowe technologie w PV

Nowe modele biznesowe w energetyce rozproszonej

Magazynowanie energii

Małe magazyny (domowe i e-mobility)

Magazyny na potrzeby dystrybucji

Magazyny do bilansowania wytwarzania i usług systemowych

Produkty i usługi na bazie regulacji (istniejących i planowanych)

cDSM/DSR

Rynek mocy

Rynek elastyczności

Dystrybucja energii

Jakość energii

SAIDI/SAIFI

Dostosowanie do OZE: dwukierunkowy przepływ energii

Dostosowanie do nowych trendów: mikrosieci, klastry, e-mobility

Wodór - produkcja i zastosowanie

Produkcja wodoru z nadmiarowej energii z OZE, magazynowanie energii w wodorze, power-to-gas

Transport wodorowy

Przemysł 4.0

Predykcyjne i preskrypcyjne utrzymanie ruchu

Nowe produkty i usługi

Produkty na bazie AMI i pozostałej dostępnej infrastruktury TAURONA

Produkty smart

Usługi abonamentowe

Inne produkty dla JST, MŚP i rynku masowego

Cyfryzacja i automatyzacja obsługi klienta

Samoobsługa on-line

Narzędzia on-line wspierające sprzedaż

KontaktJesteś właścicielem startupu?
Masz świetny pomysł na biznes, który chciałbyś realizować razem z nami?

Zapraszamy do współpracy.

Zgłoś swój pomysł do programu