Współpraca ze startupami

Grupa TAURON stawia na innowacje w energetyce i chce to robić wspólnie z najlepszymi startupami oferując wiedzę, infrastrukturę, doświadczenie i wsparcie w przekształcaniu projektów w biznes.

Programy akceleracyjne

Akcelerator PROGRES

Program akceleracyjny Grupy TAURON dedykowany start-upom działającym w obszarach wpisujących się w cztery portfele Strategicznej Agendy Badawczej: Inteligentne Usługi Sieciowe, Energetyka Rozproszona, Niskoemisyjne technologie wytwarzania oraz Klient i jego potrzeby.

Pilot Maker

Największy program akceleracyjny zakładający pilotażowe wdrożenia w korporacjach.  TAURON od początku 2017 roku przeanalizował ponad 130 rozwiązań przygotowanych przez startupy.

Elektro ScaleUp

Program pilotażowych wdrożeń w branży elektromobilności. Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów, które odpowiadają na zidentyfikowane wyzwania partnerów korporacyjnych.

KPT ScaleUp

KPT ScaleUp to 6-miesięczny program akceleracyjny dla Startupów dysponujących rozwiązaniami dla przemysłu. Celem programu jest rozwój i wdrożenie rozwiązań wpisujących się w obszar Przemysłu 4.0.

TAURON i startupy - wspólne projekty

Priorytety technologiczne TAURONU

 1. Nowe produkty i usługi dla Klientów (B2B/B2C)
 2. Diagnostyka i automatyzacja sieci elektroenergetycznych
 3. Podnoszenie jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej
 4. Infrastruktura SMART GRID / SMART CITY
 5. Ograniczenie strat technicznych i handlowych dystrybuowanej energii elektrycznej i cieplnej
 6. Magazynowanie energii
 7. Rozproszone Źródła Energii
 8. Czyste technologie wytwarzania energii
 9. Zwiększenie efektywności energetycznej
 10. Usprawnienie procesów technologicznych w produkcji sorbentów oraz przeróbce węgla
 11. Zagospodarowanie odpadów z produkcji energii oraz wydobycia węgla kamiennego i kruszyw 

KontaktJesteś właścicielem startupu?
Masz świetny pomysł na biznes, który chciałbyś realizować razem z nami?

Zapraszamy do współpracy.

Zgłoś swój pomysł do programu