KPT ScaleUp

KPT ScaleUp to 6-miesięczny program akceleracyjny dla Startupów dysponujących rozwiązaniami dla przemysłu. Celem programu jest rozwój i wdrożenie rozwiązań wpisujących się w obszar Przemysłu 4.0.

Poszukiwane są rozwiązania wpisujące się w obszar: Industry Internet of Things (IIoT), sztucznej inteligencji (AI), AR/VR, efektywności energetycznej, robotyzacji i automatyzacji, a także nowych materiałów.

Uczestnicy programu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego, opiekę mentorską, wsparcie eksperckie oraz dostęp do potencjalnych klientów.

Przejdź do strony projektu

Korzyści z udziału w projekcie:

możliwość otrzymania środków finansowych w formie grantu w wysokości max max 200 000 zł/Startup (wsparcie equity free),

możliwość otrzymania wsparcia w postaci pakietu usług o maksymalnej wartości 50 000 zł/Startup,

możliwość realizacji wdrożeń u Partnerów Programu,

trening kompetencji biznesowych dopasowany do indywidualnych potrzeb,

uzyskanie dostępu do potencjalnych klientów,

wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami w branży.

Do programu akceleracyjnego poszukiwane są:

zespoły posiadające co najmniej prototyp produktu lub usługi,

firmy zarejestrowane nie wcześniej niż 5 lat przed rozpoczęciem programu,

zespoły gotowe do zmian, których CEO czynnie zaangażuje się w programie,

firmy nienotowane na giełdzie, które nie dokonały jeszcze podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia podmiotów.

Kontakt

Szczegółowe dane kontaktowe oraz formularz aplikacyjny znajdują się na stronie:

www.scaleup.kpt.krakow.pl


logotypy