Ostrzeżenie

Informacja o zużyciu prądu: swoje zużycie sprawdzisz w serwisie Mój TAURON. Zaloguj się i wejdź w zakładkę "Faktury i płatności", a następnie wybierz "Faktury archiwalne". Pobierz fakturę za wybrany okres, znajdziesz w niej informację o zużyciu prądu. Zużycie sprawdzisz też w aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Dowiedz się więcej
Ratingi nadane przez agencję ratingową Fitch
Nazwa Poziom - perspektywa Data nadania / ostatniego potwierdzenia
Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej BBB-; perspektywa stabilna 18.10.2021 r.
Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej F3
Krajowy rating długoterminowy A (pol) - perspektywa stabilna
Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro BBB-
Rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (EBI*) BB
Rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI*) BB
Rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK**) BB
Rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**) BBB (pol)
Rating w walucie krajowej obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**)
BB
Rating krajowy obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**) BBB (pol)

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Bank Gospodarstwa Krajowego

Dokumenty