Ratingi nadane przez agencję ratingową Fitch
Nazwa Poziom - perspektywa Data nadania / ostatniego potwierdzenia
Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej BBB - perspektywa stabilna 17.04.2019 r.
Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej F3
Krajowy rating długoterminowy A+(pol) - perspektywa stabilna
Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro BBB
Krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia A+(pol)
Rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (EBI*) BB+
Rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI*) BB+
Rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK**) BB+
Rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**) BBB+(pol)
Rating w walucie krajowej obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**)
BB+
Rating krajowy obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**) BBB+(pol)

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Bank Gospodarstwa Krajowego

Dokumenty