Ratingi nadane przez agencję ratingową Fitch
Nazwa Poziom - perspektywa Data nadania / ostatniego potwierdzenia
Rating obligacji hybrydowych w kwocie 750 milionów zł BB+ 19.12.2018 r.
Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej BBB - perspektywa stabilna 21.12.2017 r.
Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej F3
Rating obligacji hybrydowych w kwocie 190 mln euro BB+
Krajowy rating długoterminowy A+(pol) - perspektywa stabilna
Krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia A+(pol)
Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro BBB
Rating w walucie krajowej dla programu emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 mln zł BB+
Rating krajowy dla programu emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 mln zł BBB+(pol)

Dokumenty