Ratingi nadane przez agencję ratingową Fitch
Nazwa Poziom - perspektywa Data nadania / ostatniego potwierdzenia
Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej BBB – perspektywa stabilna 14.11.2016 r.
Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej F3
Krajowy rating długoterminowy A+(pol) – perspektywa stabilna
Krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia A+(pol)
Rating dla emisji obligacji hybrydowych BB+ 15.12.2016 r.
Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie obcej dla emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro BBB 5.07.2017 r.

Dokumenty