Ratingi nadane przez agencję ratingową Fitch
Nazwa Poziom - perspektywa Data nadania / ostatniego potwierdzenia
Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej BBB-; perspektywa stabilna 5.10.2023 r.
Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej F3
Krajowy rating długoterminowy A (pol) - perspektywa stabilna
Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro BBB-
Rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (EBI*) BB
Rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI*) BB
Rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK**) BB
Rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**) BBB (pol)
Rating w walucie krajowej obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**)
BB
Rating krajowy obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK**) BBB (pol)

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Bank Gospodarstwa Krajowego

Dokumenty