Szkolenia rozwijające kompetencje specjalistyczne i uniwersalne 

w TAURON stawiamy na rozwój zarówno kompetencji specjalistycznych, jak i uniwersalnych, które są przydatne w różnych obszarach i na różnych stanowiskach, jak np. umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych.

Wewnętrzny rynek ofert pracy

TAURON stawia na rozwój i wymianę doświadczeń pomiędzy Spółkami, wspiera także rotację pracowników pomiędzy Spółkami. W ramach wewnętrznego rynku pracy publikowane są oferty pracy z różnych obszarów działalności i na różne stanowiska, które skierowane są w pierwszej kolejności do pracowników Grupy TAURON.

Programy rozwojowe dla liderów

w TAURON stawiamy na partnerski model zarządzania, koncentrujący się na współpracy lidera z zespołem i wspólnym osiąganiu celów. Nasi menadżerowie uczestniczą w szkoleniach indywidualnych, jak i programach kompleksowo rozwijających kompetencje liderskie.

Akademia Trenerów Wewnętrznych

powstała w odpowiedzi na potrzebę dzielenia się i utrwalania zgromadzonej w organizacji wiedzy oraz utrzymania i rozwijania kluczowych dla organizacji kompetencji. Akademię tworzą pracownicy (trenerzy wewnętrzni), którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Konferencje branżowe

pracownicy mają możliwość uczestniczenia w konferencjach jako słuchacz lub prelegent, dzięki czemu dzielą się dobrymi praktykami z przedstawicielami innych firm.


Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON 

to cykl wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego.


Przekazywanie wiedzy uczniom i studentom

w ramach Grupy TAURON wspieramy również rozwój młodszych pokoleń wchodzacych na rynek pracy. Nasi pracownicy angażują się w przekazywanie wiedzy podczas praktyk, staży i prelekcji. W zależności od potrzeb prelekcje mogą dotyczyć różnych tematów, jak np. termowizja, automatyka zabezpieczeniowa, poruszanie się po rynku pracy.