Polityka dywidendy

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął polityką dywidendową, która określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy. W dłuższej perspektywie zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Prognozy, na podstawie których przygotowano Strategię Grupy TAURON wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020.
Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Spółki, który bierze pod uwagę w szczególności poniższe czynniki:

sytuację płynnościową Grupy, sytuację rynkową, realizację polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. 

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wypłacona przez Spółkę:

 Dywidenda z zysku za rok Kwota dywidendy na akcję (zł)  Łączna kwota dywidendy (zł)  Dzień ustalenia prawa do dywidendy  Dzień wypłaty dywidendy 
 2017
2016  -  -  -  -
2015  -  -  -  -
2014  0,15  262.882.409,10  22 lipca 2015 r.  12 sierpnia 2015 r.
2013  0,19  332.984.384,86  14 sierpnia 2014 r.  4 września 2014 r.
2012  0,20  350.509.878,80  3 czerwca 2013 r.  18 czerwca 2013 r.
2011  0,31  543.290.312,14  2 lipca 2012 r.  20 lipca 2012 r.
2010  0,15  262.882.409,10  30 czerwca 2011 r.  20 lipca 2011 r.

 

 

Jakie treści Cię interesują?

Zaznacz jakie wiadomości chcesz otrzymywać
Popraw adres e-mail
Usługa „Newsletter TAURON Dystrybucja” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej Korzystanie z usługi „Newsletter TAURON Dystrybucja” jest dobrowolne i bezterminowe.
Zaznacz pole zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 11, w celu korzystania z prowadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A. usługi „Newsletter TAURON Dystrybucja”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter TAURON Dystrybucja”.
Zaznacz pole zgody

Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter

Na Twój adres mailowy została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Kliknij w niego aby potwierdzić subskrypcję.

Pozdrawiamy,
Zespół TAURON
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter