Polityka dywidendy

Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową Spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym.
Na ostateczną rekomendację wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w szczególności: 
sytuacja płynnościowa Grupy, sytuacja rynkowa, realizacja polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. 
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy. 

Spółka jednocześnie nadmienia, iż prognozy będące podstawą Strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020.


Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wypłacona przez Spółkę:

 Dywidenda z zysku za rok Kwota dywidendy na akcję (zł)  Łączna kwota dywidendy (zł)  Dzień ustalenia prawa do dywidendy  Dzień wypłaty dywidendy 
2016  -  -  -  -
2015  -  -  -  -
2014  0,15  262.882.409,10  22 lipca 2015 r.  12 sierpnia 2015 r.
2013  0,19  332.984.384,86  14 sierpnia 2014 r.  4 września 2014 r.
2012  0,20  350.509.878,80  3 czerwca 2013 r.  18 czerwca 2013 r.
2011  0,31  543.290.312,14  2 lipca 2012 r.  20 lipca 2012 r.
2010  0,15  262.882.409,10  30 czerwca 2011 r.  20 lipca 2011 r.

 

 

Jakie treści Cię interesują?

Zaznacz jakie wiadomości chcesz otrzymywać
Popraw adres e-mail
Usługa „Newsletter TAURON Dystrybucja” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej Korzystanie z usługi „Newsletter TAURON Dystrybucja” jest dobrowolne i bezterminowe.
Zaznacz pole zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 11, w celu korzystania z prowadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A. usługi „Newsletter TAURON Dystrybucja”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter TAURON Dystrybucja”.
Zaznacz pole zgody

Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter

Na Twój adres mailowy została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Kliknij w niego aby potwierdzić subskrypcję.

Pozdrawiamy,
Zespół TAURON
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter