Ostrzeżenie

Serwisujemy się. Z 14 na 15 czerwca, od 23.00 do 7.00 nasza strona internetowa oraz serwis samoobsługowy Mój TAURON będą nieczynne. Aplikacja mobilna Mój TAURON działa normalnie. Przepraszamy za utrudnienia.

Polityka dywidendy

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął polityką dywidendową, która określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy. W dłuższej perspektywie zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. 
Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Spółki, który bierze pod uwagę w szczególności poniższe czynniki:

sytuację płynnościową Grupy, sytuację rynkową, realizację polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. 

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wypłacona przez Spółkę:

 Dywidenda z zysku za rok Kwota dywidendy na akcję (zł)  Łączna kwota dywidendy (zł)  Dzień ustalenia prawa do dywidendy  Dzień wypłaty dywidendy 
 2019
 2018
 2017
2016  -  -  -  -
2015  -  -  -  -
2014  0,15  262.882.409,10  22 lipca 2015 r.  12 sierpnia 2015 r.
2013  0,19  332.984.384,86  14 sierpnia 2014 r.  4 września 2014 r.
2012  0,20  350.509.878,80  3 czerwca 2013 r.  18 czerwca 2013 r.
2011  0,31  543.290.312,14  2 lipca 2012 r.  20 lipca 2012 r.
2010  0,15  262.882.409,10  30 czerwca 2011 r.  20 lipca 2011 r.