O TAURONIE

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników.

TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Nowa strategia Grupy Tauron do 2030r. przewiduje znaczne przyspieszenie zielonej transformacji i wyznacza ścieżkę do neutralności klimatycznej w 2050r.

Planowany jest m.in. kilkukrotny wzrost mocy zainstalowanych w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80%. Grupa TAURON eksploatuje jedenaście farm wiatrowych. Te instalacje o łącznej mocy 416 MW znajdują się w Majewie, Piotrkowie, Zagórzu, Wicku, Marszewie, Lipnikach, Śniatowie, Mogilnie, Inowrocławiu, Dobrzyniu i Gołdapi, gdzie 200 turbin wytwarza przyjazną środowisku energię elektryczną. TAURON ma także 3 elektrownie fotowoltaiczne i 34 wodne.

MISJA:
Dbamy o Klienta, troszczymy się o planetę, wybieramy Zielony Zwrot TAURONA.

WIZJA:
TAURON – firma pierwszego wyboru.