TAURON mówi po ludzku

Znamy wiele trudnych słów, ale używamy tych prostych, bo wiemy, że energetyka to trudny temat.

Nie owijamy – piszemy i mówimy prosto. I już!

Wiemy, że język energetyki jest trudny. Jeśli dodamy do niego urzędniczy żargon, którym posługiwaliśmy się od wielu lat, to okazuje się, że nawet nam trudno było zrozumieć pisma, z którymi musieli się mierzyć nasi klienci.

Jednak to już przeszłość. Od 2017 roku w ramach inicjatywy TAURON mówi po ludzku upraszczamy naszą komunikację, zarówno tę kierowaną do klientów i partnerów biznesowych, jak i wewnętrzną.

Wprowadziliśmy zasady prostego języka i stosujemy je, kiedy piszemy nowe teksty i poprawiamy wcześniejsze. Mamy nadzieję, że już widzisz efekty tych zmian w naszej korespondencji.

Czym jest prosty język
Wg dr hab. Tomasza Piekota z Uniwersytetu Wrocławskiego prosty język to „szacunek do wolnego czasu czytelnika”. To sposób organizacji tekstu, który zapewnia każdemu szybki dostęp do zawartych w nim informacji.

Zobacz, co już osiągnęliśmy

Upraszczamy

Do końca 2020 r. uprościliśmy niemal 700 dokumentów i 1000 komunikatów

Szkolimy

Mamy 15 trenerów i 60 konsultantów prostego języka, którzy ukończyli szkolenie prowadzone przez Tomasza Piekota z Pracowni Prostej Polszczyzny

Audytujemy

Koordynatorzy inicjatywy sprawdzają jak w praktyce wdrażamy przyjęte zasady prostego języka, pokazują obszary do rozwoju i wskazują co musimy jeszcze poprawić

Uczymy się

Liczby uproszczonych dokumentów i komunikatów robią wrażenie, jednak przed nami jeszcze dużo pracy. Najtrudniej zmienić nasze przyzwyczajenia, jednak się nie poddajemy

Dlaczego upraszczamy komunikację

Wiemy, jak wiele dzieje się na co dzień, z iloma wyzwaniami musisz się mierzyć, ile tekstów przeczytać. Dlatego chcemy, aby pisma, które otrzymujesz od nas, były krótkie i jasne. Aby adresat wiedział, co musi zrobić i jakie dokumenty przygotować, aby załatwić swoją sprawę – przepisać licznik, podać stan licznika itp.