Taryfa Sprzedawcy

Dokument dotyczy Ciebie jeśli :

jeśli masz lub chcesz zawrzeć umowę kompleksową na prąd na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.,  TAURON Sprzedaż sp. z o.o. lub TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. jest Twoim sprzedawcą prądu i nie wybierasz cennika jako podstawy rozliczeń.  Sprawdź


Taryfa Sprzedaży rezerwowej kompleksowej

Dokument dotyczy Ciebie jeśli :

miałeś zawartą umowę kompleksową na prąd i Twój dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży prądu, Twój punkt poboru energii znajduje się na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.,  wybrałeś TAURON Sprzedaż sp. z o.o. lub TAURON Sprzedaż GZE sp.  z o.o.  na swojego Sprzedawcę Rezerwowego.  Sprawdź

Taryfa Sprzedaży rezerwowej

Dokument dotyczy Ciebie jeśli :

miałeś zawartą umowę sprzedaży prądu i Twój dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży prądu, Twój punkt poboru energii znajduje się na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.,  wybrałeś TAURON Sprzedaż sp. z o.o. lub TAURON Sprzedaż GZE sp.  z o.o. na swojego Sprzedawcę Rezerwowego.  Sprawdź

Taryfa Sprzedaży kompleksowej z urzędu

Oferta sprzedaży z urzędu w trybie art. 5 ab Ustawy Prawo energetyczne. 
Dokument dotyczy Ciebie jeśli :

Twój Sprzedawca Rezerwowy zaprzestał sprzedaży prądu lub nie podjął się sprzedaży prądu po zaprzestaniu sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę lub nie wybrałeś nikogo w swojej umowie na Sprzedawcę Rezerwowego Twój punkt poboru energii znajduje się na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.

  Sprawdź