Sprawdź, jak łatwo zawrzeć umowę na prąd

Kiedy wprowadzasz się do mieszkania lub domu  prąd w gniazdkach to kluczowa sprawa. Możesz wprowadzać się do mieszkania, w którym jest licznik prądu i wtedy musisz tylko podpisać umowę na siebie. Ale są sytuacje, kiedy w mieszkaniu nie ma licznika. Skąd wziąć licznik? Jak podpisać umowę?
Wystarczy, że wypełnisz
wniosek o zawarcie umowy. My zajmiemy się resztą.Wybierz temat i złóż wniosek o zawarcie nowej umowy:

Odszukaj swoją sytuację, a my przeprowadzimy Cię krok po kroku do podpisania umowy. 

Dlaczego online jest lepiej

Wypełniasz kiedy chcesz – wniosek wypełniasz, kiedy masz czas – wygodnie z domu
Nie drukujesz – niczego nie musisz drukować, ręcznie podpisywać ani skanować
Nie stoisz w kolejkach – nie musisz niczego do nas zanosić ani nam odsyłać

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

 • Wniosek możesz złożyć, jeśli:

  w mieszkaniu, do którego się wprowadzasz nie ma licznika dłużej niż 30 dni. W tej sytuacji musisz dołączyć oświadczenie o stanie technicznym instalacji (druk OST). Wzór takiego oświadczenia pobierzesz tutaj.w mieszkaniu, do którego się wprowadzasz nie ma licznika krócej niż 30 dni,   wprowadzasz się do nowo wybudowanego mieszkania/domu i nie ma tam jeszcze licznika (np. masz mieszkanie z rynku pierwotnego). W tej sytuacji dołącz Kartę Danych Technicznych (otrzymasz ją od TAURON Dystrybucja lub dewelopera) oraz - jeśli jest wymagane - zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (druk ZI). Wzór takiego zgłoszenia pobierzesz tutajw mieszkaniu jest założony licznik, ale Ty nie masz kontaktu z osobą, która do tej pory miała z nami podpisaną umowę na prąd w tym lokalu w mieszkaniu jest założony licznik, ale osoba która miała podpisaną z nami umowę na prąd, zmarła, a Ty chcesz przepisać umowę na siebie. W tej sytuacji musisz dołączyć akt zgonu lub inny dokument, który potwierdzi nabycie spadku.
 • Z wniosku online nie możesz skorzystać, jeśli:


  chcesz, aby nowy obiekt był przyłączony do sieci, w tej sytuacji wypełnij ten formularz

   
 • Wniosek zawiera niezbędne dane do zawarcia z nami nowej umowy na prąd.
  Są to:

  Twój adres,Twoje dane osobowe (w tym: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail),informacja o rodzaju lokalu, do którego będziemy dostarczać prąd (czy jest to lokal mieszkalny czy np. garaż),informacja czy posiadasz tytuł prawny do lokalu,wybrana przez Ciebie oferta.

  Do wniosku dołącz odpowiednie załączniki:

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (jest to tzw. druk OST do pobrania tutaj). Załącznik ten dodajesz tylko wtedy, jeśli licznika w lokalu nie ma dłużej niż 30 dni.  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (jest to tzw. druk ZI do pobrania tutaj) oraz Kartę Danych Technicznych, którą otrzymasz od TAURON Dystrybucja. Załączniki te dodajesz tylko wtedy, jeśli w lokalu nigdy nie było licznika (np. masz mieszkanie od dewelopera albo nowo wybudowany dom) Kopię aktu zgonu lub inny dokument, który potwierdzi nabycie przez Ciebie mieszkania w spadku. Załącznik dodajesz tylko wtedy, kiedy w lokalu jest licznik prądu, ale osoba, która do tej pory miała z nami podpisaną umowę na prąd, zmarła. 
 • Montaż licznika jest bezpłatny.
 • Montaż licznika zrealizujemy do 14 dni od daty zawarcia umowy.
 • Zadłużenie poprzedniego właściciela umowy nie ma nic wspólnego z Tobą. Nie "przejmujesz" jego długów. Są wyjątki związane z sytuacją prawną, które mogą wpłynąć na przejęcie przez Ciebie długu drugiej osoby, np. dziedziczenie długów od spadkodawcy. 
 • Pobierz wniosek w wersji PDF i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie z wnioskiem.

  Pobierz wniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy

Tutaj sprawdź przydatne definicje

 • Aktualizacja umowy – jeśli prześlesz do nas wniosek o zawarcie umowy, to będziemy mogli zmienić dane w Twojej w umowie.

  PZO – Protokół Zdawczo – Odbiorczy – jest to wniosek, na podstawie którego możemy rozwiązać umowę z poprzednikiem i zawrzeć umowę  z nowym odbiorcą usługi. 

  WOZ – Wniosek o Zawarcie Umowy – jest to wniosek, na podstawie którego możemy:
  zawrzeć z Tobą umowę na usługę, której potrzebujesz, zmienić parametry w umowie, którą zawarliśmy z dotychczasowym odbiorcą. 
  Zawarcie umowy – jeśli otrzymamy od Ciebie odpowiedni rodzaj wniosku (WOZ lub PZO), to zawrzemy z Tobą umowę. Na tej podstawie będziemy świadczyć Ci usługę, której potrzebujesz.
 • Cennik – jest to atrakcyjna oferta z cenami za sprzedaż prądu i usługami dodatkowymi, które proponujemy Ci zamiast Taryfy Sprzedawcy. 

  MÓJ TAURON/Aplikacja mobilna -  jest to serwis internetowy, w którym możesz na bieżąco sprawdzać faktury, odczyty, swoje wpłaty. Serwis działa 24h, 7 dni w tygodniu.

  OWU – Ogólne Warunki Umowy, w których są zapisy o prawach i obowiązkach sprzedawcy usługi i klienta.

  Przetwarzanie danych osobowych – to wszystkie operacje, które wykonujemy na danych osobowych. Od momentu, kiedy zbieramy dane osobowe do momentu, kiedy je zniszczymy.

  Taryfa Dystrybutora – to zbiór cen i stawek za dystrybucję prądu oraz usługi dystrybucyjne z odpowiednimi kryteriami. Taryfę zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.  

  Taryfa Sprzedawcy – to zbiór cen i stawek za sprzedaż prądu oraz grup taryfowych z odpowiednimi kryteriami.

  TAURON Dystrybucja S.A. (Operator Systemu Dystrybucyjnego) – jest to przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się dystrybucją prądu. Operator odpowiada również za:
  sieć energetyczną, jej bezpieczeństwo, konserwację i eksploatację, remonty i rozbudowę sieci energetycznej.
  TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. – to sprzedawca prądu czyli firma, która sprzedaje prąd (np. dla gospodarstw domowych oraz dla firm).

  Usługa dodatkowa w ramach cennika – jest to usługa, z której możesz skorzystać, jeśli zdecydujesz się na Cennik. Oferujemy pomoc różnych fachowców, którzy naprawią sprzęty Twojego gospodarstwa domowego.
   
 • Dane punktu poboru/obiektu – jest to adres miejsca, pod który dostarczymy usługę (czyli jest to adres miejsca, gdzie montujemy licznik). 

  Numer ewidencyjny – jest to indywidualny numer, który dotyczy konkretnego adresu, pod którym świadczymy usługę.

  Numer płatnika/kontrahenta – to Twój indywidualny numer, który nadajemy, jeśli zawieramy z Tobą nową umowę. Ten numer znajdziesz na fakturze za usługę, którą Ci świadczymy.
 • Grupa taryfowa – określa jaką stawkę za 1 kWh należy zapłacić w określnej godzinie w ciągu doby za prąd, który zużyjesz.

  Przykłady taryf dla gospodarstwa domowego:

  G11 – taryfa jednostrefowa
  Twoje zużycie prądu w ciągu doby przez cały tydzień nie zmienia się. Cena prądu jest taka sama przez całą dobę.
  G12  - taryfa dwustrefowa
  Twoje zużycie prądu w ciągu doby zmienia się. Ogrzewasz swój dom np. prądem.  Korzystasz z urządzeń (np. pralka, zmywarka, bojler), które będą pracować w nocy. Twoja cena prądu będzie niższa w nocy i w niektórych godzinach w ciągu dnia.
  G12 w – taryfa dwustrefowa weekendowa
  Twoje zużycie prądu w ciągu doby też się zmienia.  Najwięcej prądu zużywasz w weekend i święta. Twoja cena prądu będzie niższa w weekendy oraz święta (całą dobę) a w dni robocze - w nocy oraz w niektórych godzinach w ciągu dnia. 
  G13 – taryfa trójstrefowa  
  Twoje zużycie prądu w ciągu doby zmienia się. Taryfa dzieli się na 3 strefy: przedpołudnie, popołudnie, pozostałe godziny doby.  Cena prądu jest niższa w  strefie: „pozostałe godziny doby”. W tym czasie możesz korzystać z urządzeń (np. pralka, zmywarka, lodówka, wiertarka, odkurzacz). 
  Instalacja 1 fazowa – jest przeznaczona dla mieszkań i domów, w których zużywa się prąd na standardowym poziomie. To może oznaczać, że masz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, a prądu potrzebujesz, aby oświetlić dom i korzystać z podstawowych urządzeń (pralka, lodówka, telewizor). Układ 1 fazowy ma napięcie 230 V. 

  Instalacja 3 fazowa – jest przeznaczona dla mieszkań i domów, w których zużywa się prąd na wyższym poziomie. To może oznaczać, że jednocześnie korzystasz z takich urządzeń jak: płyta indukcyjna, bojler elektryczny, pralka, zmywarka, ogrzewasz dom prądem.

  Lokalizacja licznika – dokładne miejsce, w którym zamontujemy  licznik (np. wewnątrz lub na zewnątrz nieruchomości). 

  Moc przyłączeniowa – jest to parametr w kilowatach (kW).

  Informuje, ile urządzeń może pracować jednocześnie (czyli jaką moc urządzenia mogą pobrać z sieci, każde urządzenie pobiera konkretną wartość mocy). Moc przyłączeniową określa się na etapie kiedy przyłączamy nieruchomość do sieci (elektryk z uprawnieniami pomoże Ci określić zapotrzebowanie na moc). 
  Przyłącze kablowe
  – nieruchomość przyłączona jest drogą podziemną, przewody zakopane są w ziemi.

  Przyłącze napowietrzne
  – nieruchomość przyłączona jest w standardowy sposób, czyli widzisz przewody podłączone ze słupa do Twojego budynku. 

  Rodzaj przyłącza – jest to sposób w jaki nieruchomość przyłączona jest do sieci. Istnieją dwa rodzaje przyłączy energetycznych – napowietrzne i kablowe. 

  Zabezpieczenia przedlicznikowe - to bezpiecznik, który montuje się przed licznikiem. Zabezpiecza Twoją instalację przed zwarciami oraz przeciążeniami.
 • Okres rozliczeniowy jednomiesięczny – oznacza, że co miesiąc nasz inkasent odczytuje licznik i do tego odczytu wystawiamy Ci fakturę.

  Okres rozliczeniowy dwumiesięczny
   – oznacza, że co dwa miesiące nasz inkasent odczytuje licznik i do tego odczytu wystawiamy Ci fakturę.

  Okres rozliczeniowy sześciomiesięczny – oznacza, że 2 razy w roku wystawiamy Ci fakturę na podstawie odczytu inkasenta oraz 5 prognoz, z terminem płatności co miesiąc. 

  W prognozach przewidujemy ile zużyjesz prądu. 

  Okres rozliczeniowy dwunastomiesięczny
   – oznacza, że 1 raz w roku wystawiamy Ci fakturę na podstawie odczytu inkasenta oraz 6 prognoz z terminem płatności co drugi miesiąc.  

  Okres rozliczeniowy – określa jak często wystawiamy Ci fakturę rozliczeniową na podstawie odczytu licznika. 

  Oszacowanie odczytu licznika – jeśli nie mamy odczytu licznika,  to na podstawie ilości prądu, który zużyłeś  wcześniej, wyliczamy ten odczyt.

  Prognozowana ilość energii elektrycznej – jest to nasza prognoza, w której przewidujemy, ile zużyjesz prądu w danym okresie rozliczeniowym.

  Telerachunek, eOdczyt  (dotyczy spółki TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.) – oznacza, że co jeden lub dwa miesiące podajesz nam odczyt licznika i do tego odczytu wystawiamy Ci fakturę.