Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Euroobligacje

Poniżej znajdują się informacje o euroobligacjach wyemitowanych przez TAURON Polska Energia

PUBLICZNA EMISJA EUROOBLIGACJI

5 lipca 2017 r. TAURON Polska Energia S.A. wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Od 10 lipca 2017 r. obligacje są notowane na rynku regulowanym London Stock Exchange.

Szczegóły emisji:
Emitent TAURON Polska Energia S.A. 
Data emisji 5 lipca 2017 r.
Data wykupu
5 lipca 2027 r.
Łączna wartość nominalna emisji 500 mln euro
Wartość nominalna jednej obligacji
100 tys. euro
Liczba wyemitowanych obligacji
5 000
Kupon 2,375 proc. rocznie
ISIN XS1577960203
Rating emisji BBB, nadany przez Fitch Ratings Limited
Rynek notowań London Stock Exchange, rynek regulowany (www.lse.com)

4 listopada 2014 r.