PUBLICZNA EMISJA EUROOBLIGACJI

5 lipca 2017 r. TAURON Polska Energia S.A. wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Od 10 lipca 2017 r. obligacje są notowane na rynku regulowanym London Stock Exchange.

Szczegóły emisji:
Emitent TAURON Polska Energia S.A. 
Data emisji 5 lipca 2017 r.
Data wykupu
5 lipca 2027 r.
Łączna wartość nominalna emisji 500 mln euro
Wartość nominalna jednej obligacji
100 tys. euro
Liczba wyemitowanych obligacji
5 000
Kupon 2,375 proc. rocznie
ISIN XS1577960203
Rating emisji BBB, nadany przez Fitch Ratings Limited
Rynek notowań London Stock Exchange, rynek regulowany (www.lse.com)

4 listopada 2014 r.