Strzałowy Kopalnia wapienia Czatkowice

Specjalista ds. Utrzymania Sieci  TAURON Dystrybucja

Inspektor Nadzoru Budowlanego TAURON Wytwarzanie