Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Poznaj pracowników Grupy TAURON

Strzałowy Kopalnia wapienia Czatkowice

Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż

Specjalista ds. Utrzymania Sieci  TAURON Dystrybucja

Inspektor Nadzoru Budowlanego TAURON Wytwarzanie