Ostrzeżenie

Uważaj na fałszywe e-maile łudząco podobne do informacji z TAURONA!

Dowiedz się więcej

TAURON dla otoczenia

Przynależność do grona największych firm nie tylko w południowej Polsce, ale także w całym kraju, zobowiązuje. Z tego względu Grupa TAURON od lat wielką wagę przykłada do działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Laboratoria TAURONA. Miejsce, Ludzie, Nauka.

Laboratoria TAURONA to program społeczny, w ramach którego zakładamy w klasach patronackich Grupy TAURON nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów technicznych.

Nasze podejście do CSR oraz zrównoważonego rozwoju


Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia oczekiwania różnych grup interesariuszy:

  • pracowników
  • klientów
  • akcjonariuszy
  • społeczności lokalnych
  • administracji rządowej
  • banków
  • regulatora
  • pozostałego otoczenia

Dla nas CSR to nie tylko filozofia, ale przede wszystkim podstawa codziennej działalności, uwzględniająca oczekiwania otoczenia na każdym etapie funkcjonowania firmy. Fundamenty naszych działań stanowi Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, efekty publikujemy corocznie w Raporcie zintegrowanym.

Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo

Osią wszystkich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności Grupy stało się bezpieczeństwo pojmowane nie tylko pod kątem zapewnienia ciągłości dostaw energii do klientów, ale również m.in. w kontekście dbałości o otoczenie, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla ponad 25 tys. pracowników Grupy, ochrony danych ponad 5,3 mln klientów, czy też postawienia na nowoczesne technologie wytwórcze odznaczające się najwyższymi standardami sprawnościowymi i środowiskowymi.

Projekty CSR

Z dumą wspieramy ratowników GOPR, młodych sportowców i dzieci z domów dziecka. Edukujemy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. 

Fundacja TAURON

Chcemy zmieniać świat na lepsze dlatego pomagamy najbardziej potrzebującym, działamy na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, a także ochrony zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarki.