Celem dokumentu jest wytyczanie kierunków w zakresie szeroko rozumianego korzystania z zasobów naturalnych oraz dbania a środowisko dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń. Powyższe jest wyrazem odpowiedzialności Grupy, a także przekonania, że zapewnianie ochrony środowiska zarówno w swojej działalności, jak również wśród swoich klientów i partnerów jest ważnym społecznym obowiązkiem.

TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej. W oparciu o monitoring oraz mając na uwadze zmieniające się regulacje zewnętrzne planujemy i podejmujemy działania celem ograniczenia zidentyfikowanej skali oddziaływania na środowisko.

Zobacz dokument