Projekty CSR

Grupa TAURON od wielu lat podejmuje aktywne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekty, które realizujemy wspierają lokalne społeczności i instytucje, tworzą przyjazne miejsca pracy i przede wszystkim dbają o edukację dzieci i młodzieży.

Zobacz, co robimy

TAURON Polska Energia S.A. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach CSR do składania propozycji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Przed uzupełnieniem formularza dotyczącego współpracy w ramach CSR prosimy o uzupełnienie karty projektu. Formularz dotyczący współpracy w ramach CSR jest przyjmowany na znormalizowanym formularzu dostępnym obok w formie elektronicznej (nie są wymagane odrębnie przekazywane materiały informacyjne). Formularz dotyczący współpracy w ramach CSR musi zawierać wszystkie treści wskazane w formularzu, w objętości nie większej niż przewiduje formularz (cenimy zwięzłe informacje). W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem i przesłaniem formularza lub brakiem informacji zwrotnej potwierdzającej jego przesłanie, prosimy o wiadomość na adres: tpe.csr@tauron.pl

Wypełnij formularz

Jesteśmy dumni z: