Projekty CSR 

Kluczowe projekty Grupy TAURON w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.