Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Projekty CSR 

Kluczowe projekty Grupy TAURON w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Każda firma pozostawia swój własny ślad w rzeczywistości społecznej i gospodarczej i musi być za niego odpowiedzialna. Wpływ Grupy TAURON nie kończy się na sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, gazu, czy pozostałych produktów do klientów. Nieustannie angażujemy się również w projekty z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego.


Zobacz, co robimy