Projekty CSR 

Kluczowe projekty Grupy TAURON w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Każda firma pozostawia swój własny ślad w rzeczywistości społecznej i gospodarczej i musi być za niego odpowiedzialna. Wpływ Grupy TAURON nie kończy się na sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, gazu, czy pozostałych produktów do klientów. Nieustannie angażujemy się również w projekty z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego.


Zobacz, co robimy