Projekty telekomunikacyjne


Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi inwestycjami, zgłoś zapytanie.
Wypełnij formularz kontaktowy.

Operator telekomunikacyjny Gospodarstwo domowe
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. uczestnikiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1 na lata 2014-2020 (trzeci nabór)

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jako podmiot posiadający status operatora telekomunikacyjnego, przystąpiła do konkursu Polska Cyfrowa pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (POPC).

Celem konkursu jest pozyskanie dofinansowania na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH (ang. Fiber To The Home) w celu rozwoju usług dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz usług powiązanych, poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej podłączenia gospodarstw domowych (Home Pass) do sieci Internetu o wysokiej przepustowości (min. 30 MB/s). Dofinasowanie obejmuje obszary określone jako „białe plamy” - miejsca, które wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej są poza zasięgiem sieci światłowodowych.

187,8 mln zł

Wartość dofinansowania w ramach POPC

315,8 mln zł brutto

Całkowita wartość inwestycji

187 841 163,94 zł

Wartość dofinansowania w ramach POPC

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
28 982 310,21 42 735 625,05 24 214 475,29 29 757 837,79 16 837 250,97 27 797 527,61 17 516 137,02

315 767 276,29 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
47 467 545,26 70 047 393,47 39 618 393,86 48 659 690,03 27 580 390,02 45 504 934,65 36 888 929,00
Decyzją Komisji Oceny Projektów Centrum Projektów Polska Cyfrowa z lipca 2018 roku, Spółce zostało przyznane dofinansowanie na realizację 7 projektów tj.:
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 23
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 9 548
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 9 548
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 41
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 456
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 45
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 10 967
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 10 967
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 69
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 617
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 25
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 11 134
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 11 134
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 55
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 710
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 36
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 13 540
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 13 540
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 118
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 836
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 49
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 19 724
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 19 724
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 129
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 738
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 48
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 23 057
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 23 057
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 129
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 1130
 • Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 33
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 14 636
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 14 636
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 60
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 784

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jako Operator Sieci Dostępowej, będzie oferowała możliwie najszerszy dostęp do hurtowych usług aktywnych i pasywnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę sieciową oraz usługi telekomunikacyjne dla odbiorcy końcowego. Szacujemy, że od 2022 roku w zasięgu naszej sieci znajdować się będzie ok. 102 tys. gospodarstw domowych, którym będziemy mogli zaoferować produkty multimedialne.

ok. 5 274 km

długość planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej

102 606

liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

601

liczba jednostek oświatowych planowanych do podłączenia

ok. 5 274 km

długość planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
738,20 1130,80 710 836,72 456,90 784,79 617,16

102 606

liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
19 724 23 057 11134 13540 9548 14636 10967

601

liczba jednostek oświatowych planowanych do podłączenia

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
129 129 55 118 41 60 69

Budowana infrastruktura obejmie elementy zabudowane w technologii dostępowej GPON (ang. Gigabit Passive Optic Network) / FTTX (ang. Fibre To The X), które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej. Nasza sieć została zaprojektowana z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury energetycznej Grupy TAURON uwzględniając: sieci nN i SN, bliską odległość od światłowodów znajdujących się w punktach GPZ i dostępną kanalizację teleinformatyczną. Projekt uwzględnia wykorzystanie dofinansowania w celu uzyskania synergii z istniejącą obecnie infrastrukturą światłowodową.

23.07.2020 r.

Podłączenie 80% jednostek oświatowych

23.01.2021 r.

Podłączenie 100% jednostek oświatowych

Aktualności

O spółce

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Spółka powstała powstała 3 stycznia 2011 roku. Świadczy usługi na rzecz Klientów wewnętrznych w ramach Grupy TAURON, czyli innych spółek Grupy oraz ich Klientów. 

W ramach 4 Centrów Usług Wspólnych TAURON Obsługa Klienta świadczy następujące usługi:

 • Finansowo-księgowe (Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość)

 • Teleinformatyczne i informatyczne (Centrum Usług Wspólnych IT)

 • Kadrowo-płacowe (Centrum Usług Wspólnych HR)

 • Obsługę Klienta zewnętrznego (Centrum Usług Wspólnych Obsługa Klienta)

Spółka prowadzi ponadto obsługę kancelaryjną innych spółek Grupy TAURON, a także koordynuje projekty rozwojowe na ich zlecenie.

Kontakt

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97
53-128 Wrocław
NIP: 8992604750
KRS: 0000281888

Telefon: +48 32 606 0 606

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice