Projekty telekomunikacyjne

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1  na lata 2018-2021. 

Spółka, jako podmiot posiadający status operatora telekomunikacyjnego, przystąpiła do konkursu Polska Cyfrowa pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (POPC).

Projekt POPC
Aktualności
O Spółce
Kontakt
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. uczestnikiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1 na lata 2018-2021 (trzeci nabór)

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jako podmiot posiadający status operatora telekomunikacyjnego, przystąpiła do konkursu Polska Cyfrowa pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (POPC).

Celem konkursu jest pozyskanie dofinansowania na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH (ang. Fiber To The Home) w celu rozwoju usług dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz usług powiązanych, poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej podłączenia gospodarstw domowych (Home Pass) do sieci Internetu o wysokiej przepustowości (min. 30 MB/s). Dofinasowanie obejmuje obszary określone jako „białe plamy” - miejsca, które wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej są poza zasięgiem sieci światłowodowych.

Decyzją Komisji Oceny Projektów Centrum Projektów Polska Cyfrowa z lipca 2018 roku, Spółce zostało przyznane dofinansowanie na realizację 7 projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowickiego i Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego, Wałbrzyskiego A, Wałbrzyskiego B, Sosnowieckiego.

187,7 mln zł

Wartość dofinansowania w ramach POPC

280,2 mln zł

Całkowita wartość inwestycji

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jako Operator Sieci Dostępowej, będzie oferowała możliwie najszerszy dostęp do hurtowych usług aktywnych i pasywnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę sieciową oraz usługi telekomunikacyjne dla odbiorcy końcowego. Szacujemy, że od 2022 roku w zasięgu naszej sieci znajdować się będzie ok. 207 tys. gospodarstw domowych, którym będziemy mogli zaoferować produkty multimedialne.

ok. 5 274 km

długość planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej

207 000

liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej  30 Mb/s

601

liczba jednostek oświatowych planowanych do podłączenia

Budowana infrastruktura obejmie elementy zabudowane w technologii dostępowej GPON (ang. Gigabit Passive Optic Network) / FTTX (ang. Fibre To The X), które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej. Nasza sieć została zaprojektowana z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury energetycznej Grupy TAURON uwzględniając: sieci nN i SN, bliską odległość od światłowodów znajdujących się w punktach GPZ i dostępną kanalizację teleinformatyczną. Projekt uwzględnia wykorzystanie dofinansowania w celu uzyskania synergii z istniejącą obecnie infrastrukturą światłowodową.

23.04.2020 r.

Podłączenie 80% jednostek oświatowych

23.10.2020 r.

Podłączenie 100% jednostek oświatowych

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Spółka powstała powstała 3 stycznia 2011 roku. Świadczy usługi na rzecz Klientów wewnętrznych w ramach Grupy TAURON, czyli innych spółek Grupy oraz ich Klientów. 

W ramach 4 Centrów Usług Wspólnych TAURON Obsługa Klienta świadczy następujące usługi:

  • Finansowo-księgowe (Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość)

  • Teleinformatyczne i informatyczne (Centrum Usług Wspólnych IT)

  • Kadrowo-płacowe (Centrum Usług Wspólnych HR)

  • Obsługę Klienta zewnętrznego (Centrum Usług Wspólnych Obsługa Klienta)

Spółka prowadzi ponadto obsługę kancelaryjną innych spółek Grupy TAURON, a także koordynuje projekty rozwojowe na ich zlecenie.

Kontakt

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97
53-128 Wrocław
NIP: 8992604750
KRS: 0000281888

Adres do korespondencji:
pl. Powstańców Śląskich 5
53-329 Wrocław

Telefon: +48 32 606 0 606
E-mail: tok@tauron.pl