Dowiedz się więcej na temat sieci światłowodowych

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. uczestnikiem Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 1.1 na lata 2014-2020 (trzeci nabór)

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jako podmiot posiadający status operatora telekomunikacyjnego, przystąpiła do konkursu Polska Cyfrowa pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (POPC).

Celem konkursu jest pozyskanie dofinansowania na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH (ang. Fiber To The Home) w celu rozwoju usług dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz usług powiązanych, poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej podłączenia gospodarstw domowych (Home Pass) do sieci Internetu o wysokiej przepustowości (min. 30 MB/s). Dofinasowanie obejmuje obszary określone jako „białe plamy” - miejsca, które wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej są poza zasięgiem sieci światłowodowych.

187,8 mln zł

Wartość dofinansowania w ramach POPC

315,8 mln zł brutto

Całkowita wartość inwestycji

187 841 163,94 zł

Wartość dofinansowania w ramach POPC

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
28 982 310,21 42 735 625,05 24 214 475,29 29 757 837,79 16 837 250,97 27 797 527,61 17 516 137,02

315 767 276,29 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
47 467 545,26 70 047 393,47 39 618 393,86 48 659 690,03 27 580 390,02 45 504 934,65 36 888 929,00
Decyzją Komisji Oceny Projektów Centrum Projektów Polska Cyfrowa z lipca 2018 roku, Spółce zostało przyznane dofinansowanie na realizację 7 projektów tj.:
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-24-0013/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Rybnickim. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 17
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 9 651
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 9 651
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 32
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 518
  Kwota dofinansowania [zł] 16 837 250,97
  Wartość projektu [zł] 27 580 390,02
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-24-0016/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Katowickim-Tyskim. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 19
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 11 113
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 11 113
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 45
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 725
  Kwota dofinansowania [zł] 17 516 137,02
  Wartość projektu [zł] 36 888 929,00
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-12-0017/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Oświęcimskim. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 24
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 11 234
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 11 234
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 41
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 625
  Kwota dofinansowania [zł] 24 214 475,29
  Wartość projektu [zł] 39 618 393,86
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-12-0012/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Krakowskim C i Tarnowskim B. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 12
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 13 722
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 13 722
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 72
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 783
  Kwota dofinansowania [zł] 29 757 837,79
  Wartość projektu [zł] 48 659 690,03
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-02-0018/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Wałbrzyskim A. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 37
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 19 414
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 19 414
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 101
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 852
  Kwota dofinansowania [zł] 28 982 310,21
  Wartość projektu [zł] 47 467 545,26
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-02-0015/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Wałbrzyskim B. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 36
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 23 578
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 23 578
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 95
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 1244
  Kwota dofinansowania [zł] 42 735 625,05
  Wartość projektu [zł] 70 047 393,47
 • Nr umowy: POPC.01.01.00-24-0014/18-00

  Cel projektu: Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci gospodarstw domowych oraz placówek edukacyjnych na obszarze Sosnowieckim. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

  Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] 28
  Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] 1
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 14 869
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s [szt.] 14 869
  Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s [szt.] 0
  Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] 42
  Długość sieci szerokopasmowej [km] 775
  Kwota dofinansowania [zł] 27 797 527,61
  Wartość projektu [zł] 45 504 934,65

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jako Operator Sieci Dostępowej, będzie oferowała możliwie najszerszy dostęp do hurtowych usług aktywnych i pasywnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę sieciową oraz usługi telekomunikacyjne dla odbiorcy końcowego. Szacujemy, że od 2022 roku w zasięgu naszej sieci znajdować się będzie ok. 102 tys. gospodarstw domowych, którym będziemy mogli zaoferować produkty multimedialne.

ok. 5 549 km

długość planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej

103 581

liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

428

liczba jednostek oświatowych planowanych do podłączenia

ok. 5 549 km

długość planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
852 1244 652 783 518 775 725

103 581

liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
19 414 23578 11 234 13 722 9 651 14 869 11 113

428

liczba jednostek oświatowych planowanych do podłączenia

Wałbrzyski A Wałbrzyski B Oświęcimski Krakowski C i Tarnowski B Rybnicki Sosnowiecki Katowicki i Tyski
101 95 41 72 32 42 45

Budowana infrastruktura obejmie elementy zabudowane w technologii dostępowej GPON (ang. Gigabit Passive Optic Network) / FTTX (ang. Fibre To The X), które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej. Nasza sieć została zaprojektowana z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury energetycznej Grupy TAURON uwzględniając: sieci nN i SN, bliską odległość od światłowodów znajdujących się w punktach GPZ i dostępną kanalizację teleinformatyczną. Projekt uwzględnia wykorzystanie dofinansowania w celu uzyskania synergii z istniejącą obecnie infrastrukturą światłowodową.

23.07.2020 r.

Podłączenie 80% jednostek oświatowych

23.01.2021 r.

Podłączenie 100% jednostek oświatowych

O spółce

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Spółka powstała powstała 3 stycznia 2011 roku. Świadczy usługi na rzecz Klientów wewnętrznych w ramach Grupy TAURON, czyli innych spółek Grupy oraz ich Klientów. 

W ramach 4 Centrów Usług Wspólnych TAURON Obsługa Klienta świadczy następujące usługi:

 • Finansowo-księgowe (Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość)

 • Teleinformatyczne i informatyczne (Centrum Usług Wspólnych IT)

 • Kadrowo-płacowe (Centrum Usług Wspólnych HR)

 • Obsługę Klienta zewnętrznego (Centrum Usług Wspólnych Obsługa Klienta)

Spółka prowadzi ponadto obsługę kancelaryjną innych spółek Grupy TAURON, a także koordynuje projekty rozwojowe na ich zlecenie.

Kontakt

Adres

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97
53-128 Wrocław
NIP: 8992604750
KRS: 0000281888

Dane Kontaktowe

Telefon: +48 32 606 0 606

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice