Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Spółki Grupy

Grupę TAURON tworzy ok. 30 powiązanych kapitałowo podmiotów gospodarczych. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą Grupy TAURON.

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel.: +48 32 618 50 00
www.tauron-wydobycie.pl

TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
tel.: +48 32 774 20 00
www.tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgóska 25A
31-035 Kraków
tel.: +48 32 606 0 616
Adres do korespondencji:
ul. Dajwór 27
31-060 Kraków
www.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Ciepło sp z o.o.
ul. M. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
tel.: +48 32 258 40 01
www.tauron-cieplo.pl

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B
58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 754 68 00
www.tauron-ekoenergia.pl

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97
53-128 Wrocław
tel.: +48 32 606 0 606
www.tauron.pl/obslugaklienta

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
tel.: +48 32 606 0 606
www.tauron.pl/sprzedaz

TAURON Czech Energy s.r.o.
Na Rovince 879.
720 00 Ostrava - Hrabová.
tel.: + 420 552 302 530.
www.tauronenergy.cz

Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o.
os. Czatkowice 248
32-065 Krzeszowice
www.czatkowice.pl

Polska Energia -
Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
www.polskaenergia.pl

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
www.serwis.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
www.tauron.pl/sprzedaz-gze

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z.o.o
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów
www.pomiary.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Serwis sp. z.o.o.
ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice
www.tauron-serwis.pl

Wsparcie Grupa TAURON Sp. z.o.o.
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów
www.wsparcie-grupatauron.pl

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
bioeko.tauron.pl

Magenta Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice


Wszystkie Spółki zależne, z wyjątkiem TAURON Czech Energy, mają swoją siedzibę Polsce.