Pilot Maker

Największy program akceleracyjny zakładający pilotażowe wdrożenia w korporacjach. TAURON od początku 2017 roku przeanalizował ponad 130 rozwiązań przygotowanych przez startupy. 

Program akceleracji Pilot Maker wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale Up. TAURON jest głównym partnerem tego programu, a realizuje go firma techBrainers.
Pilot Maker jest oparty na realnych, precyzyjnie zdefiniowanych wyzwaniach dużych przedsiębiorstw, z TAURONEM na czele. Dzięki temu, został ukierunkowany na pozyskanie takich rozwiązań, które będą mogły być finalnie wdrożone w firmach partnerskich.

Przejdź do strony projektu

Na „Pilot Maker” składaja się pięć faz projektowych: 

  1. Nabór i selekcja - startupy poznają wyzwania partnerów i selekcjonowane będą najbardziej odpowiadające tym wyzwaniom technologie.  
  2. Speed Launch - networking i dopracowywanie dokumentacji projektowej oraz definiowanie krytycznych hipotez biznesowych.  
  3. Fast Iterative Prototyping – projektowanie i realizacja eksperymentów biznesowych, weryfikujących krytyczne hipotezy z poprzedniej fazy. 
  4. Faza Pilot - pilotażowe wdrożenie produktów lub technologii startupów we współpracy z dużym przedsiębiorstwem.
  5. Market Lunch Support - faza zapewniająca poakceleracyjne wsparcie dla startupów.
 

Korzyści dla startupów

Dzięki uczestnictwie w programie, startupy będą mogły przetestować produkty i technologie w warunkach infrastruktury DP.

Otrzymają referencje dużego klienta i/lub możliwość dalszej współpracy. 

Zdobędą wiedzę, narzędzia i rozwiną kompetencje niezbędne na każdym etapie rozwoju firmy i technologii. 

Poza tym otrzymają wsparcie finansowe do 50 000 PLN w postaci usług skierowanych na rozwój wiedzy i kompetencji zespołu oraz 200 000 PLN na rozwój produktu lub technologii. 

Zdobędą też szansę pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC:

Do 200 tys. PLN na rozwój oraz pakiet usług do 50 tys. PLN
Możliwość przetestowania technologii na infrastrukturze i z udziałem klienta końcowego  Gwarancja ochrony know-how startupu.
Weryfikacja hipotez biznesowych zgodnie z cyklem PDCA.
Referencje dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.

Położyliśmy w nim szczególny nacisk na silną współpracę startupów z korporacjami. Oparliśmy nasz program na realnych, precyzyjnie zdefiniowanych wyzwaniach dużych firm, a metodologię Pilot Maker zbudowaliśmy łącząc program akceleracji i najlepszych doświadczeń scoutingu technologicznego.

Magdalena Jackowska-Rejman, CEO techBrainers