Pilot Maker

Pierwszy program wsparcia współpracy korporacji ze startupami, w który zaangażował się TAURON. Firma biorąc udział w programie przeanalizowała ponad 120 rozwiązań zaprezentowanych przez startupy oraz przeprowadziła 28 pilotaży.

Program akceleracyjny Pilot Maker został wybrany w ramach pierwszego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – ScaleUp i wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie. TAURON był głównym partnerem programu, opierającego się na realnych, precyzyjnie zdefiniowanych wyzwaniach dużych przedsiębiorstw. Dzięki temu, został ukierunkowany na pozyskanie takich rozwiązań, które będą mogły być finalnie wdrożone w firmach partnerskich.

Startupy, które wzięły udział w programie, miały możliwość:

przetestowania produktów i technologii w warunkach infrastruktury dużego przedsiębiorstwa zdobycia wiedzy, narzędzi i rozwinięcia kompetencji niezbędnych na każdym etapie rozwoju firmy i technologii otrzymania dofinansowania na rozwój wiedzy i kompetencji zespołu oraz na rozwój produktu lub technologii pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC

Pilot Maker był realizowany w ramach rządowej inicjatywy ScaleUp, prowadzonej i finansowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program rozpoczął się w styczniu 2017, a zakończył w marcu 2018 roku.