Elektro ScaleUp

Elektro ScaleUp to program pilotażowych wdrożeń w branży elektromobilności. Jego celem było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów, które odpowiadały na zidentyfikowane wyzwania partnerów korporacyjnych, w tym TAURONA.

TAURON biorąc udział w programie przeanalizował ponad 60 rozwiązań zaprezentowanych przez startupy oraz przeprowadził 7 pilotaży.

Program miał za zadanie zintegrowanie kluczowych graczy branży elektromobilności w Polsce oraz stworzenie przestrzeni do realizacji wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji. Poza elementami komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, program wpisywał się w szeroko rozumiane promowanie rozwiązań, których efektem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Startupy, które wzięły udział w programie, miały możliwość:

otrzymania dofinansowania na rozwój wiedzy i kompetencji zespołu oraz na rozwój produktu lub technologii uzyskania dostępu do unikatowej infrastruktury badawczo-rozwojowej odbiorcy technologii pozyskania rzetelnej i aktualnej wiedzy o rynku i realnych wyzwaniach odbiorców technologii

Pilot Maker Elektro ScaleUp był realizowany w ramach rządowej inicjatywy ScaleUp, prowadzonej i współfinansowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program rozpoczął się we wrześniu 2018, a zakończył w czerwcu 2020 roku.

Logoypy