Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 maja 2021 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ

Kandydaci do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. zgłoszeni przez Nationale Nederlanden

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza - Skarb Państwa do punktu 15 porządku obrad dot. zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A"

Uchwały poddane pod głosowanie podczas ZWZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 maja 2021 r. - wideo