Walne zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 listopada 2013 r. - wideo


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 maja 2013 r.

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ

Dokumentacja przedstawiana ZWZ