Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 lipca 2020 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15 lipca 2020 r. - wideo