Walne zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 maja 2017 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ

Kandydaci do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. zgłoszeni przez akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2017 r. - wideo