Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 maja 2019 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 maja 2019 r. – wideo