Walne zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 1 września 2014 r. - wideo


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 maja 2014 r.

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Formularz dla Akcjonariuszy TAURON Polska Energia, którzy zamierzają zgłosić członków Rady Nadzorczej

Kandydaci do Rady Nadzorczej zgłoszeni przez akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15 maja 2014 r. - wideo