Projekt PO WER

TAURON Polska Energia realizuje projekt w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach działania 2.15
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.


Projekt PO WER
Cel
Aktualnosci
O Spółce
Kontakt

TAURON Polska Energia realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

TAURON Polska Energia realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Projekt polega na przygotowaniu rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II) pn. „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno – energetycznej”.

Model kształcenia, który powstanie ma być odpowiedzią na współczesne potrzeby ucznia, szkoły i pracodawcy. W projekt zaangażowanych jest 100 szkół i centrów kształcenia zawodowego, kształcenia praktycznego z całej Polski - kształcących w branży elektryczno – energetycznej.

Cel

„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie w terminie do 31.12.2019 r. modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz ram jakości staży i praktyk kształcenia dla branży elektryczno-energetycznej z uwzględnieniem głosu wszystkich interesariuszy”.

Wartość projektu:

741 631,04 zł

Czas trwania:

18 miesięcy

(od lipca 2018 do grudnia 2019)

Branża:

Elektryczno-energetyczna

                     

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów złotych oraz zatrudniającym około 25 tysięcy pracowników.

Prezentacja

Zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS

Kontakt

TAURON Polska Energia S.A.
tel. +48 516 116 537

Kierownik Projektu: Agnieszka Paszek

E- mail: power2018@tauron.pl
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
tel. +48 516 116 537,
fax +48 32 774 24 06