Wstępne modelowe programy kształcenia

23.12.2019

Wstępna wersja modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodów opracowany w ramach projektu „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”. W ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Pobierz dokumenty