Zaproszenie na seminarium w ramach projektu POWER

25.11.2019
TAURON Polska Energia S.A. zaprasza na
seminarium w ramach projektu POWER pn.:

„Wypracowanie modelu programu kształcenia
zawodowego i praktycznego w branzy elektryczno-energetycznej”.

Seminarium odbedzie sie w terminie
26-27 listopada 2019 r.
w hotelu Stok w Wisle, przy ul. Jawornik 52 a.
Rozpoczecie Seminarium od godziny 11.00.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
POWER, Działanie 2.15 – Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Agenda Seminarium
Zaproszenie