TAURON podejmuje wyzwanie GovTech

W lutym 2019 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór do drugiej edycji Programu GovTech, realizowanego wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych. Program ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, spółkom Skarbu Państwa – ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które w drodze trybu konkursowego zostaną wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań (Wyzwań) przygotowanych przez zleceniodawców.

W ramach programu GovTech TAURON planuje stworzenie systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał instalacji PV. Tauron na etapie konsultacji technicznych chce wypracować rozwiązanie, które nie będzie wymagało od użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją dachu czy też usytuowaniem budynku względem stron świata. Rezultatem działań podjętych w ramach postępowania ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii jak również jej wpływu na zmniejszanie śladu węglowego powstającego przy konwencjonalnym procesie produkcji energii elektrycznej.

Zainteresowani udziałem w otwartych konsultacjach pomysłów, powinni stawić się bezpośrednio na spotkanie, które odbędzie się w ramach jednej z największych konferencji technologicznych w Europie - ImpactCEE, 22 maja w Krakowie. W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele firm, środowisk naukowych, jak i osoby fizyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z wstępnym opisem przedmiotu zamówienia.
Załącznik

Pytania jak i chęć zgłoszenia swojej propozycji rozwiązania można kierować na adres e-mail: govtech@tauron.pl jak również poprzez
Platformę Zakupową Grupy TAURON