Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

TAURON podejmuje wyzwanie GovTech

W lutym 2019 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór do drugiej edycji Programu GovTech, realizowanego wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych. Program ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, spółkom Skarbu Państwa – ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które w drodze trybu konkursowego zostaną wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań (Wyzwań) przygotowanych przez zleceniodawców.

W ramach programu GovTech TAURON planuje stworzenie systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał instalacji PV. Tauron chce wypracować rozwiązanie, które nie będzie wymagało od użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją dachu czy też usytuowaniem budynku względem stron świata. Rezultatem działań podjętych w ramach postępowania ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii jak również jej wpływu na zmniejszanie śladu węglowego powstającego przy konwencjonalnym procesie produkcji energii elektrycznej.

Po etapie dialogu technicznego z potencjalnymi Wykonawcami zadania (Wyzwania) jesteśmy gotowi do rozpoczęcia Etapu I Konkursu. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i przebiegu Konkursu zamieściliśmy w Regulaminie.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem Konkursu:
Załącznik "Regulamin"

Informujemy, że zmianie uległy zapisy Regulaminu Konkursu dotyczące Składu Sądu Konkursowego.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem. Załącznik 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na stronie https://govtech.gov.pl/tauron