TAURON podejmuje wyzwanie GovTech

W lutym 2019 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór do drugiej edycji Programu GovTech, realizowanego wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych. Program ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, spółkom Skarbu Państwa – ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które w drodze trybu konkursowego zostaną wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań (Wyzwań) przygotowanych przez zleceniodawców.

W ramach programu GovTech TAURON planuje stworzenie systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał instalacji PV. Tauron chce wypracować rozwiązanie, które nie będzie wymagało od użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją dachu czy też usytuowaniem budynku względem stron świata. Rezultatem działań podjętych w ramach postępowania ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii jak również jej wpływu na zmniejszanie śladu węglowego powstającego przy konwencjonalnym procesie produkcji energii elektrycznej.

Po etapie dialogu technicznego z potencjalnymi Wykonawcami zadania (Wyzwania) jesteśmy gotowi do rozpoczęcia Etapu I Konkursu. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i przebiegu Konkursu zamieściliśmy w Regulaminie.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem Konkursu:
Załącznik "Regulamin"

Informujemy, że zmianie uległy zapisy Regulaminu Konkursu dotyczące Składu Sądu Konkursowego.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem. Załącznik 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na stronie https://govtech.gov.pl/tauron

Informujemy, że został zakończony II etap Konkursu pt.: „Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV”, prowadzony w ramach Programu GovTech.
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem podsumowującym przebieg Konkursu.

Protokół z Konkursu