Raport bieżący nr 31/2024
11.05.2024 13:48
Otrzymanie zawiadomienia od Helikon Investments Limited w związku z wymogiem art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2024
09.05.2024 17:29
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2024
07.05.2024 16:15
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2024
07.05.2024 16:05
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2024
30.04.2024 10:38
Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2024
18.04.2024 20:49
Otrzymanie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu reorganizacji TAMEH Czech s.r.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2024
16.04.2024 13:36
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok z kapitału zapasowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2024
04.04.2024 15:35
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2024
03.04.2024 19:02
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2024
03.04.2024 18:57
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2024
28.03.2024 17:26
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 r. i IV kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2024
28.03.2024 16:44
Otrzymanie od KGHM Polska Miedź S.A. kandydatur na Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2024
27.03.2024 14:49
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2024
25.03.2024 14:10
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2024
20.03.2024 18:00
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2024
20.03.2024 17:54
Wyniki testów na utratę wartości aktywów oraz zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wyniki finansowe za 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2024
15.03.2024 17:14
Wpływ niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o. na wyniki finansowe TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2024
06.03.2024 17:42
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 3 kwietnia 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2024
06.03.2024 17:39
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2024
29.02.2024 18:40
Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie