Raporty bieżące

Raport bieżący nr 43/2017
29.12.2017 14:33
Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2017
28.12.2017 10:46
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2018 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2017
21.12.2017 17:49
Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2017
25.10.2017 15:11
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2017 r. i III kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2017
16.10.2017 14:31
Wpłynięcie ostatniego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2017
21.08.2017 14:37
Wpłynięcie kolejnego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2017
03.08.2017 17:10
Wpłynięcie kolejnych roszczeń w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2017
01.08.2017 17:20
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2017
20.07.2017 18:31
Wpłynięcie pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2017
17.07.2017 15:29
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2017
12.07.2017 15:05
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2017
05.07.2017 17:07
Nadanie przez Fitch ratingu dla euroobligacji wyemitowanych przez TAURON Polska Energia S.A. w dniu 5 lipca 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2017
05.07.2017 15:33
Emisja euroobligacji przez TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2017
28.06.2017 18:18
Ustalenie parametrów euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2017
20.06.2017 15:41
Prolongata programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2017
14.06.2017 15:54
Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia emisji euroobligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2017
05.06.2017 16:54
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2017 z 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2017
02.06.2017 16:54
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2017
01.06.2017 13:14
Podpisanie porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz rozwiązanie umowy inwestycyjnej dotyczącej bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2017
29.05.2017 18:09
Zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie