Raport bieżący nr 12/2023
28.02.2023 23:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2023
16.02.2023 14:36
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2023
14.02.2023 17:34
Podpisanie przez spółkę zależną aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2023
14.02.2023 12:07
Oszacowanie wielkości odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2023
09.02.2023 14:24
Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2023
07.02.2023 16:38
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie porozumienia
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2023
01.02.2023 15:46
Podpisanie aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2023/K
31.01.2023 16:05
Korekta raportu bieżącego nr 5/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2023
27.01.2023 12:35
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2023 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2023
25.01.2023 19:37
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2023
13.01.2023 22:28
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – otrzymanie wezwań do zapłaty i złożenia oświadczeń od RAFAKO S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2023
11.01.2023 11:32
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2023
05.01.2023 13:49
Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2022
31.12.2022 12:41
Przeniesienie prawa własności 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2022
20.12.2022 16:12
Zawarcie umów w związku z objęciem TAURON Wydobycie S.A. systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2022
14.12.2022 14:43
Spełnienie się warunków zawieszających warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2022
30.11.2022 17:33
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2022
17.11.2022 11:53
Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2022
08.11.2022 17:14
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2022 r. i III kwartał 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2022
21.10.2022 13:10
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie