Raport bieżący nr 28/2023
09.05.2023 17:12
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2023
05.05.2023 14:35
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2023
25.04.2023 16:28
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wejście w życie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2023
24.04.2023 17:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do ugody z dnia 31 marca 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2023
19.04.2023 15:10
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniami akcjonariuszy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2023
13.04.2023 11:20
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2023
13.04.2023 11:14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2023
31.03.2023 20:17
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2023
31.03.2023 15:15
Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Amon sp. z o. o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2023
28.03.2023 16:48
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2023
23.03.2023 20:00
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2023
21.03.2023 19:18
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2023
20.03.2023 23:36
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - uzgodnienie założeń do ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2023
10.03.2023 18:30
Wyniki szacunkowe Grupy TAURON za 2022 r. i IV kwartał 2022 r. oraz zdarzenie jednorazowe istotnie wpływające na wyniki finansowe 2022 r. i IV kwartału 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2023
07.03.2023 21:50
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2023
02.03.2023 12:49
Wyniki testów na utratę wartości aktywów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2023
28.02.2023 23:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2023
16.02.2023 14:36
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2023
14.02.2023 17:34
Podpisanie przez spółkę zależną aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2023
14.02.2023 12:07
Oszacowanie wielkości odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2023
09.02.2023 14:24
Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2023
07.02.2023 16:38
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie porozumienia
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2023
01.02.2023 15:46
Podpisanie aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2023/K
31.01.2023 16:05
Korekta raportu bieżącego nr 5/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2023
27.01.2023 12:35
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2023 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2023
25.01.2023 19:37
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2023
13.01.2023 22:28
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – otrzymanie wezwań do zapłaty i złożenia oświadczeń od RAFAKO S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2023
11.01.2023 11:32
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2023
05.01.2023 13:49
Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2022
31.12.2022 12:41
Przeniesienie prawa własności 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2022
20.12.2022 16:12
Zawarcie umów w związku z objęciem TAURON Wydobycie S.A. systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2022
14.12.2022 14:43
Spełnienie się warunków zawieszających warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2022
30.11.2022 17:33
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2022
17.11.2022 11:53
Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2022
08.11.2022 17:14
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2022 r. i III kwartał 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2022
21.10.2022 13:10
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2022
12.10.2022 19:47
Potwierdzenie ratingów przez agencję ratingową Fitch
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2022
12.10.2022 18:01
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2022
13.09.2022 17:49
Otrzymanie oferty nabycia akcji TAURON Wydobycie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2022
05.09.2022 14:41
Powołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2022
27.08.2022 11:59
Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2022 K
24.08.2022 15:31
Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 34/2022 z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2022
17.08.2022 17:14
Wyniki szacunkowe Grupy TAURON za II kwartał i I półrocze 2022 r. oraz zdarzenie jednorazowe istotnie wpływające na wynik II kwartału i I półrocza 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2022
13.08.2022 11:16
Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2022
12.08.2022 13:11
Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2022
05.08.2022 16:34
Aktualizacja informacji dotyczacej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2022
29.07.2022 12:15
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2022
19.07.2022 11:35
Rejestracja zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2022
15.07.2022 15:44
Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2022
15.07.2022 14:08
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie