Raport bieżący nr 32/2022
29.07.2022 12:15
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2022
19.07.2022 11:35
Rejestracja zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2022
15.07.2022 15:44
Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2022
15.07.2022 14:08
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2022
13.07.2022 14:45
Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2022
22.06.2022 14:29
Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2022
17.06.2022 13:01
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 13 lipca 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2022
17.06.2022 12:58
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2022
07.06.2022 16:21
Podjęcie decyzji o nabyciu spółki celowej z prawem do projektu budowy farmy wiatrowej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2022
01.06.2022 19:15
Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2022
31.05.2022 15:45
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 24 maja 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2022
24.05.2022 18:08
Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2022
24.05.2022 18:08
Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2022
24.05.2022 17:56
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2022
24.05.2022 17:56
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2022
23.05.2022 10:48
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2022
10.05.2022 17:30
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2022
29.04.2022 15:48
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2022
27.04.2022 12:05
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2022
27.04.2022 12:03
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2022
25.04.2022 15:37
Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2022
20.04.2022 08:15
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy w obszarze źródeł wytwórczych w technologii energetycznych reaktorów jądrowych (SMR)
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2022
14.04.2022 15:50
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - ponowna synchronizacja bloku z siecią
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2022
08.04.2022 15:36
Informacja dotycząca planowanego wsparcia publicznego dla TAURON Wydobycie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2022
08.04.2022 10:37
Powołanie Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2022
29.03.2022 13:35
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. dotycząca niewypłacania dywidendy z zysku za 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2022
22.03.2022 17:14
Aktualizacja informacji w sprawie projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2022
22.03.2022 00:00
Aktualizacja informacji w sprawie projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2022
14.03.2022 18:58
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2021 r. i IV kwartał 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2022
08.03.2022 14:08
Spełnienie warunków ugody zawartej przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2022
03.03.2022 17:14
Istotne zdarzenia wpływające na skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2022
28.02.2022 22:40
Zawarcie aneksu do ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2022
28.01.2022 15:55
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2022 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2022
27.01.2022 11:12
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2022
20.01.2022 17:36
Powołanie Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 52/2021
31.12.2021 21:14
Zawarcie ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 51/2021
22.12.2021 15:15
Zawarcie umowy odkupu udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2021
22.12.2021 12:05
Decyzja dotycząca pozostawienia TAURON Ciepło Sp. z o.o. w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2021
20.12.2021 17:13
Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2021
15.12.2021 16:07
Podpisanie umowy kredytu z Erste Group Bank AG
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2021
02.12.2021 18:19
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody i aneksów do umowy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2021
18.11.2021 15:57
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2021
17.11.2021 18:41
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2021
05.11.2021 17:15
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2021 r. i III kwartał 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2021
04.11.2021 00:00
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2021
29.10.2021 10:58
Podpisanie umowy kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2021
18.10.2021 19:16
Potwierdzenie ratingów przez agencję ratingową Fitch
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2021
06.10.2021 14:28
Aktualizacja informacji dotyczącej generalnego wykonawcy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2021
15.09.2021 13:30
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży akcji w spółce TAURON Wydobycie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2021
08.09.2021 16:35
Stanowisko Zarządu TAURON Polska Energia S.A. dotyczące wezwania w sprawie bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie