Raport bieżący nr 24/2024


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.

04.04.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 3 kwietnia 2024 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526 848 384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 51,17% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175 254 939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,02% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98 630 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,58% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 83 890 988 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,15% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 4,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 kwietnia 2024 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Piotr Gołębiowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących