Raport bieżący nr 44/2023
14.11.2023 17:42
Wyniki testów na utratę wartości aktywów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2023
05.10.2023 17:32
Potwierdzenie ratingów przez agencję ratingową Fitch
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2023
03.10.2023 14:31
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2023
03.10.2023 12:46
Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. na skutek jego śmierci
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2023
29.09.2023 16:09
Szacunek wpływu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. na wyniki finansowe Grupy TAURON
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2023
15.09.2023 17:37
Powiadomienie o transakcji na akcjach dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2023
24.08.2023 17:11
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2023 r. i II kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2023
10.08.2023 11:00
Podpisanie dokumentu zawierającego podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2023
10.08.2023 09:07
Uzyskanie zgód korporacyjnych dotyczących transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2023
09.08.2023 15:34
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2023
25.07.2023 17:11
Podpisanie porozumienia do listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2023
15.07.2023 15:42
Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2023
23.05.2023 12:19
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2023
17.05.2023 14:25
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2023
10.05.2023 18:25
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 10 maja 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2023
10.05.2023 18:17
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2023
09.05.2023 17:12
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2023
05.05.2023 14:35
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2023
25.04.2023 16:28
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wejście w życie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2023
24.04.2023 17:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do ugody z dnia 31 marca 2023 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie