Raport bieżący nr 23/2021
14.06.2021 18:00
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2021
07.06.2021 16:17
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2021
25.05.2021 15:32
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 24 maja 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2021
24.05.2021 15:51
Powołanie Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2021
24.05.2021 15:47
Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2021
21.05.2021 15:14
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 24 maja 2021 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2021
13.05.2021 13:32
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2021
11.05.2021 13:22
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2021
27.04.2021 18:15
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2021
27.04.2021 18:13
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2021
06.04.2021 18:12
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2021
01.04.2021 12:10
Powołanie Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2021
29.03.2021 11:43
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2020 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2021
26.03.2021 18:24
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2021
16.03.2021 08:48
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2020 r. i IV kwartał 2020 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2021
15.03.2021 17:16
Utworzenie rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2021
10.03.2021 15:52
Analizy w zakresie uczestnictwa w procesie nabycia wybranych aktywów Grupy ČEZ
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2021 K
26.02.2021 12:41
Wyniki testów na utratę wartości – uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2021
24.02.2021 19:52
Powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2021
23.02.2021 18:42
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie

Zapisz się na newsletter

Zaznacz jakie wiadomości chcesz otrzymywać
Popraw adres e-mail
Usługa „Newsletter Raporty bieżące” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie powiadomień o nowych raportach bieżących. Korzystanie z usługi „Newsletter Raporty bieżące” jest dobrowolne i bezterminowe.
Zaznacz pole zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, w celu korzystania z prowadzonej przez TAURON Polska Energia S.A. usługi „Newsletter Raporty bieżące”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy usługi „Newsletter Raporty bieżące”.
Zaznacz pole zgody

Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter

Na Twój adres mailowy została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Kliknij w niego, aby potwierdzić subskrypcję.

Pozdrawiamy,
Zespół TAURON
Raporty bieżące. Zapisz się na newsletter