Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2019
18.02.2019 15:13
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2019
30.01.2019 14:55
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2019 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2018
23.12.2018 17:01
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2018
21.12.2018 16:18
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2018
19.12.2018 12:40
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2018
13.12.2018 12:25
Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2018
11.12.2018 17:23
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2018
07.12.2018 21:14
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2018
05.12.2018 15:40
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2018
30.11.2018 17:29
Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2018
28.11.2018 14:04
Otrzymanie informacji o wstępnym zainteresowaniu PGE nabyciem udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2018
20.11.2018 18:13
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2018
15.11.2018 15:04
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2018
25.10.2018 17:10
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2018
19.10.2018 15:48
Informacja w sprawie warunków zawieszających z Umowy Inwestycyjnej dotyczącej projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2018
02.10.2018 16:05
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2018
02.08.2018 15:19
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2018
27.07.2018 16:48
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2018
26.07.2018 13:40
Informacja w sprawie warunków zawieszających wynikających z Umowy Inwestycyjnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2018
17.07.2018 11:18
Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta i Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2018
29.06.2018 14:28
Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2018
18.06.2018 14:17
Wytoczenie powództw przeciwko Emitentowi
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2018
26.04.2018 17:31
Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2018
26.04.2018 14:45
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2018
18.04.2018 15:31
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2018
16.04.2018 17:37
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2018
16.04.2018 17:36
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2018
16.04.2018 17:35
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2018
13.04.2018 12:42
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2018
10.04.2018 15:45
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2018
06.04.2018 09:57
Rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2018
28.03.2018 08:50
Podpisanie dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w spółkę realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2018
24.03.2018 19:33
Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. w związku z wnioskiem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2018
24.03.2018 19:31
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2018
20.03.2018 13:12
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2018
20.03.2018 12:52
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2018
09.03.2018 15:14
Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2018
08.03.2018 15:46
Finansowanie spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2018
28.02.2018 14:20
Aktualizacja informacji w zakresie współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2018
26.02.2018 15:30
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2018
13.02.2018 11:48
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 2017 r. i IV kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2018
18.01.2018 11:20
Zawarcie umowy zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2017
29.12.2017 14:33
Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2017
28.12.2017 10:46
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2018 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2017
21.12.2017 17:49
Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2017
25.10.2017 15:11
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2017 r. i III kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2017
16.10.2017 14:31
Wpłynięcie ostatniego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2017
21.08.2017 14:37
Wpłynięcie kolejnego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2017
03.08.2017 17:10
Wpłynięcie kolejnych roszczeń w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2017
01.08.2017 17:20
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie