Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2018
20.03.2018 13:12
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2018
20.03.2018 12:52
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2018
09.03.2018 15:14
Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2018
08.03.2018 15:46
Finansowanie spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2018
28.02.2018 14:20
Aktualizacja informacji w zakresie współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2018
26.02.2018 15:30
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2018
13.02.2018 11:48
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 2017 r. i IV kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2018
18.01.2018 11:20
Zawarcie umowy zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2017
29.12.2017 14:33
Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2017
28.12.2017 10:46
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2018 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2017
21.12.2017 17:49
Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2017
25.10.2017 15:11
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2017 r. i III kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2017
16.10.2017 14:31
Wpłynięcie ostatniego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2017
21.08.2017 14:37
Wpłynięcie kolejnego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2017
03.08.2017 17:10
Wpłynięcie kolejnych roszczeń w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2017
01.08.2017 17:20
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2017
20.07.2017 18:31
Wpłynięcie pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2017
17.07.2017 15:29
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2017
12.07.2017 15:05
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2017
05.07.2017 17:07
Nadanie przez Fitch ratingu dla euroobligacji wyemitowanych przez TAURON Polska Energia S.A. w dniu 5 lipca 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2017
05.07.2017 15:33
Emisja euroobligacji przez TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2017
28.06.2017 18:18
Ustalenie parametrów euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2017
20.06.2017 15:41
Prolongata programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2017
14.06.2017 15:54
Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia emisji euroobligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2017
05.06.2017 16:54
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2017 z 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2017
02.06.2017 16:54
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2017
01.06.2017 13:14
Podpisanie porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz rozwiązanie umowy inwestycyjnej dotyczącej bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2017
29.05.2017 18:09
Zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2017
29.05.2017 18:06
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2017
29.05.2017 15:23
Powołanie Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2017
25.05.2017 17:35
Aktualizacja proponowanych zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2017
25.05.2017 17:32
Zmiany dotyczące zgłoszonych przez akcjonariusza treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zwołane na dzień 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2017
25.05.2017 15:23
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2017
19.05.2017 18:02
Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2017
19.05.2017 17:38
Uzupełnienie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zwołane na dzień 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2017
05.05.2017 18:19
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2017
27.04.2017 17:12
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2017
27.04.2017 12:53
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2017
27.04.2017 12:51
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2017
20.04.2017 12:55
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu zgazowania węgla
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2017
31.03.2017 17:27
Wejście w życie porozumienia i aneksów dotyczących warunków dalszej realizacji projektu "Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli"
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2017
15.03.2017 14:41
Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2017
15.03.2017 14:38
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2017
13.03.2017 19:54
Decyzja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego Spółki oraz nierekomendowania użycia kapitału zapasowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2017
01.03.2017 14:47
Podpisanie aneksu do umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2017
28.02.2017 16:00
Wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup praw majątkowych przez spółkę zależną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2017
28.02.2017 10:53
Decyzja w sprawie zmiany umowy z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2017
14.02.2017 17:24
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za rok 2016 i IV kwartał 2016 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2017
14.02.2017 13:50
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2017
18.01.2017 12:02
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2017
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie