Raport bieżący nr 45/2019
31.10.2019 15:04
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 21 listopada 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2019
30.10.2019 17:16
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2019 r. i III kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2019
30.10.2019 15:54
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2019
24.10.2019 14:08
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2019
24.10.2019 14:05
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2019
17.10.2019 15:34
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2019
23.09.2019 17:12
Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2019
21.09.2019 12:24
Zmiana w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2019
17.09.2019 15:10
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2019
06.09.2019 17:22
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2019
03.09.2019 16:50
Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2019
02.09.2019 16:39
Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca transakcji nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2019
02.09.2019 15:19
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2019
02.09.2019 12:20
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2019
27.08.2019 15:33
Przyjęcie warunków transakcji nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2019
19.08.2019 18:26
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2019
08.08.2019 14:14
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2019
29.07.2019 18:59
Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2019
25.07.2019 17:39
Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez nabycie farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2019
25.07.2019 17:38
Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2019
16.07.2019 14:19
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2019
19.06.2019 20:13
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2019
27.05.2019 17:26
Przyjęcie aktualizacji kierunków strategicznych Strategii Grupy TAURON
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2019
27.05.2019 16:41
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2019
16.05.2019 15:31
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2019
15.05.2019 12:50
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2019
10.05.2019 13:30
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 8 maja 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2019
08.05.2019 18:19
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2019
08.05.2019 18:17
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2019
02.05.2019 15:36
Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2019
30.04.2019 17:08
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2019
30.04.2019 11:40
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 8 maja 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2019
17.04.2019 18:13
Otrzymanie pisma o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2019
17.04.2019 16:47
Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2019
16.04.2019 15:21
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2019
11.04.2019 11:59
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2019
11.04.2019 11:53
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2019
18.03.2019 14:59
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2019
15.03.2019 17:20
Wartość wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA liczona wg warunków emisji obligacji serii TPEA1119
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2019
15.03.2019 17:19
Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2019
11.03.2019 13:35
Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2019
07.03.2019 15:28
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2019
26.02.2019 14:57
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2019
18.02.2019 15:13
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2019
30.01.2019 14:55
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2019 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2018
23.12.2018 17:01
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2018
21.12.2018 16:18
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2018
19.12.2018 12:40
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2018
13.12.2018 12:25
Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2018
11.12.2018 17:23
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie