Raport bieżący nr 14/2020
30.03.2020 10:45
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z 24 marca 2020 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2020
25.03.2020 16:36
Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2020
24.03.2020 16:31
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2020
23.03.2020 16:13
Podpisanie porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2020
19.03.2020 18:12
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2019 r. i IV kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2020
17.03.2020 14:53
Aktualizacja wyników testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2020
16.03.2020 16:33
Podpisanie umowy kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2020
06.03.2020 17:18
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2020
06.03.2020 16:04
Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2020
04.03.2020 18:00
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2020
13.02.2020 10:35
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2020
06.02.2020 13:11
Ustanowienie programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2020
30.01.2020 18:27
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2020
17.01.2020 15:27
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2020 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 59/2019
20.12.2019 17:13
Wpłynięcie pozwu przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 58/2019
19.12.2019 18:26
Podpisanie umowy kredytu z bankiem Intesa Sanpaolo S.P.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 57/2019
19.12.2019 16:05
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 56/2019
17.12.2019 17:12
Informacja dotycząca skutków zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 55/2019
11.12.2019 14:06
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 54/2019
10.12.2019 18:14
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 53/2019
10.12.2019 12:27
Decyzja o zakończeniu procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 52/2019
06.12.2019 14:19
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 51/2019
06.12.2019 13:41
Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2019
06.12.2019 13:30
Powołanie członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2019
22.11.2019 14:47
Decyzja o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2019
22.11.2019 14:39
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 21 listopada 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2019
21.11.2019 13:30
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2019
21.11.2019 13:25
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2019
31.10.2019 15:04
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 21 listopada 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2019
30.10.2019 17:16
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2019 r. i III kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2019
30.10.2019 15:54
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2019
24.10.2019 14:08
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2019
24.10.2019 14:05
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2019
17.10.2019 15:34
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2019
23.09.2019 17:12
Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2019
21.09.2019 12:24
Zmiana w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2019
17.09.2019 15:10
Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2019
06.09.2019 17:22
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2019
03.09.2019 16:50
Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2019
02.09.2019 16:39
Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca transakcji nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2019
02.09.2019 15:19
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2019
02.09.2019 12:20
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2019
27.08.2019 15:33
Przyjęcie warunków transakcji nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2019
19.08.2019 18:26
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2019
08.08.2019 14:14
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2019
29.07.2019 18:59
Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2019
25.07.2019 17:39
Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez nabycie farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2019
25.07.2019 17:38
Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2019
16.07.2019 14:19
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2019
19.06.2019 20:13
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie