Raport bieżący nr 12/2024
29.02.2024 18:40
Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2024
13.02.2024 14:02
Odwołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2023/K
08.02.2024 19:10
Korekta raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2023/K
08.02.2024 19:07
Korekta raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2024
05.02.2024 16:20
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2024
31.01.2024 12:51
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2024
26.01.2024 16:40
Informacje na temat osób powołanych w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2024
25.01.2024 18:16
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2024
12.01.2024 18:48
Rozpoczęcie negocjacji z AM Global Holding S.à r.l.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2024
10.01.2024 16:43
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2024
09.01.2024 17:19
Otrzymanie od ArcelorMittal pisma w sprawie przyjęcia oferty kupna przez TAURON udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2024
04.01.2024 22:35
Zakwestionowanie przez AM Global Holding S.à r.l. skuteczności doręczenia oświadczenia TAURON o przyjęciu oferty kupna przez AM Global Holding S.à r.l. udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2024
02.01.2024 21:28
Pozostawienie oświadczenia o przyjęciu oferty kupna przez wspólnika wiodącego Grupy ArcelorMittal, tj. AM Global Holding S.à r.l., udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o. w siedzibie AM Global Holding S.à r.l.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2024
02.01.2024 21:26
Ujawnienie informacji poufnej, której publikacja została opóźniona, dotyczącej podjęcia działań mających na celu złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty kupna przez wspólnika wiodącego Grupy ArcelorMittal, tj. AM Global Holding S.à r.l., udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2023
28.12.2023 14:47
Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Talia sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2023
22.12.2023 13:35
Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TAMEH Czech s.r.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2023
14.12.2023 20:23
Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę TAMEH Czech s.r.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2023
07.12.2023 14:12
Zawarcie przez spółkę zależną porozumienia w sprawie ustalenia warunków zakupu węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2023
05.12.2023 15:04
Otrzymanie zawiadomienia od Helikon Investments Limited o przekroczeniu progu 5 proc. ogólnej liczby głosów w TAURON Polska Energia S.A. w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2023
14.11.2023 17:56
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za 9 miesięcy 2023 r. i III kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2023
14.11.2023 17:42
Wyniki testów na utratę wartości aktywów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2023
05.10.2023 17:32
Potwierdzenie ratingów przez agencję ratingową Fitch
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2023
03.10.2023 14:31
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2023
03.10.2023 12:46
Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. na skutek jego śmierci
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2023
29.09.2023 16:09
Szacunek wpływu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. na wyniki finansowe Grupy TAURON
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2023
15.09.2023 17:37
Powiadomienie o transakcji na akcjach dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2023
24.08.2023 17:11
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2023 r. i II kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2023
10.08.2023 11:00
Podpisanie dokumentu zawierającego podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2023
10.08.2023 09:07
Uzyskanie zgód korporacyjnych dotyczących transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2023
09.08.2023 15:34
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2023
25.07.2023 17:11
Podpisanie porozumienia do listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2023
15.07.2023 15:42
Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2023
23.05.2023 12:19
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2023
17.05.2023 14:25
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2023
10.05.2023 18:25
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 10 maja 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2023
10.05.2023 18:17
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2023
09.05.2023 17:12
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2023
05.05.2023 14:35
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2023
25.04.2023 16:28
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wejście w życie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2023
24.04.2023 17:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do ugody z dnia 31 marca 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2023
19.04.2023 15:10
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniami akcjonariuszy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2023
13.04.2023 11:20
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2023
13.04.2023 11:14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2023
31.03.2023 20:17
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2023
31.03.2023 15:15
Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Amon sp. z o. o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2023
28.03.2023 16:48
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2023
23.03.2023 20:00
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2023
21.03.2023 19:18
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2023
20.03.2023 23:36
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - uzgodnienie założeń do ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2023
10.03.2023 18:30
Wyniki szacunkowe Grupy TAURON za 2022 r. i IV kwartał 2022 r. oraz zdarzenie jednorazowe istotnie wpływające na wyniki finansowe 2022 r. i IV kwartału 2022 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie