Raport bieżący nr 22/2019
27.05.2019 16:41
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2019
16.05.2019 15:31
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2019
15.05.2019 12:50
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2019
10.05.2019 13:30
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 8 maja 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2019
08.05.2019 18:19
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2019
08.05.2019 18:17
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2019
02.05.2019 15:36
Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2019
30.04.2019 17:08
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2019
30.04.2019 11:40
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 8 maja 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2019
17.04.2019 18:13
Otrzymanie pisma o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2019
17.04.2019 16:47
Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2019
16.04.2019 15:21
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2019
11.04.2019 11:59
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2019
11.04.2019 11:53
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2019
18.03.2019 14:59
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2019
15.03.2019 17:20
Wartość wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA liczona wg warunków emisji obligacji serii TPEA1119
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2019
15.03.2019 17:19
Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2019
11.03.2019 13:35
Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2019
07.03.2019 15:28
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2019
26.02.2019 14:57
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2019
18.02.2019 15:13
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2019
30.01.2019 14:55
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2019 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2018
23.12.2018 17:01
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2018
21.12.2018 16:18
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2018
19.12.2018 12:40
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2018
13.12.2018 12:25
Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2018
11.12.2018 17:23
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2018
07.12.2018 21:14
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2018
05.12.2018 15:40
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2018
30.11.2018 17:29
Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2018
28.11.2018 14:04
Otrzymanie informacji o wstępnym zainteresowaniu PGE nabyciem udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2018
20.11.2018 18:13
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2018
15.11.2018 15:04
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2018
25.10.2018 17:10
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2018
19.10.2018 15:48
Informacja w sprawie warunków zawieszających z Umowy Inwestycyjnej dotyczącej projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2018
02.10.2018 16:05
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2018
02.08.2018 15:19
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2018
27.07.2018 16:48
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2018
26.07.2018 13:40
Informacja w sprawie warunków zawieszających wynikających z Umowy Inwestycyjnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2018
17.07.2018 11:18
Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta i Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2018
29.06.2018 14:28
Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2018
18.06.2018 14:17
Wytoczenie powództw przeciwko Emitentowi
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2018
26.04.2018 17:31
Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2018
26.04.2018 14:45
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2018
18.04.2018 15:31
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2018
16.04.2018 17:37
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2018
16.04.2018 17:36
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2018
16.04.2018 17:35
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2018
13.04.2018 12:42
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2018
10.04.2018 15:45
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie