Raport bieżący nr 23/2023
13.04.2023 11:20
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2023
13.04.2023 11:14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2023
31.03.2023 20:17
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2023
31.03.2023 15:15
Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Amon sp. z o. o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2023
28.03.2023 16:48
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2023
23.03.2023 20:00
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2023
21.03.2023 19:18
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2023
20.03.2023 23:36
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - uzgodnienie założeń do ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2023
10.03.2023 18:30
Wyniki szacunkowe Grupy TAURON za 2022 r. i IV kwartał 2022 r. oraz zdarzenie jednorazowe istotnie wpływające na wyniki finansowe 2022 r. i IV kwartału 2022 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2023
07.03.2023 21:50
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2023
02.03.2023 12:49
Wyniki testów na utratę wartości aktywów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2023
28.02.2023 23:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2023
16.02.2023 14:36
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2023
14.02.2023 17:34
Podpisanie przez spółkę zależną aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2023
14.02.2023 12:07
Oszacowanie wielkości odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie