Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2019
27.05.2019 16:41
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2019
16.05.2019 15:31
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2019
15.05.2019 12:50
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2019
10.05.2019 13:30
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 8 maja 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2019
08.05.2019 18:19
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2019
08.05.2019 18:17
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2019
02.05.2019 15:36
Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2019
30.04.2019 17:08
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2019 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2019
30.04.2019 11:40
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 8 maja 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2019
17.04.2019 18:13
Otrzymanie pisma o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2019
17.04.2019 16:47
Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2019
16.04.2019 15:21
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2019
11.04.2019 11:59
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2019
11.04.2019 11:53
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2019
18.03.2019 14:59
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie