Raporty bieżące

Raport bieżący nr 27/2018
02.10.2018 16:05
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2018
02.08.2018 15:19
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2018
27.07.2018 16:48
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2018
26.07.2018 13:40
Informacja w sprawie warunków zawieszających wynikających z Umowy Inwestycyjnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2018
17.07.2018 11:18
Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta i Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2018
29.06.2018 14:28
Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2018
18.06.2018 14:17
Wytoczenie powództw przeciwko Emitentowi
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2018
26.04.2018 17:31
Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2018
26.04.2018 14:45
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2018
18.04.2018 15:31
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2018
16.04.2018 17:37
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2018
16.04.2018 17:36
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2018
16.04.2018 17:35
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2018
13.04.2018 12:42
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2018
10.04.2018 15:45
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie