Raport bieżący nr 11/2024
13.02.2024 14:02
Odwołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2023/K
08.02.2024 19:10
Korekta raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2023/K
08.02.2024 19:07
Korekta raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2024
05.02.2024 16:20
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2024
31.01.2024 12:51
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2024
26.01.2024 16:40
Informacje na temat osób powołanych w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2024
25.01.2024 18:16
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2024
12.01.2024 18:48
Rozpoczęcie negocjacji z AM Global Holding S.à r.l.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2024
10.01.2024 16:43
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2024
09.01.2024 17:19
Otrzymanie od ArcelorMittal pisma w sprawie przyjęcia oferty kupna przez TAURON udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2024
04.01.2024 22:35
Zakwestionowanie przez AM Global Holding S.à r.l. skuteczności doręczenia oświadczenia TAURON o przyjęciu oferty kupna przez AM Global Holding S.à r.l. udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2024
02.01.2024 21:28
Pozostawienie oświadczenia o przyjęciu oferty kupna przez wspólnika wiodącego Grupy ArcelorMittal, tj. AM Global Holding S.à r.l., udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o. w siedzibie AM Global Holding S.à r.l.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2024
02.01.2024 21:26
Ujawnienie informacji poufnej, której publikacja została opóźniona, dotyczącej podjęcia działań mających na celu złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty kupna przez wspólnika wiodącego Grupy ArcelorMittal, tj. AM Global Holding S.à r.l., udziałów w spółce TAMEH Holding sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2023
28.12.2023 14:47
Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Talia sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2023
22.12.2023 13:35
Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TAMEH Czech s.r.o.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie