Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29/2017
20.06.2017 15:41
Prolongata programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2017
14.06.2017 15:54
Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia emisji euroobligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2017
05.06.2017 16:54
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2017 z 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2017
02.06.2017 16:54
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2017
01.06.2017 13:14
Podpisanie porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz rozwiązanie umowy inwestycyjnej dotyczącej bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2017
29.05.2017 18:09
Zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2017
29.05.2017 18:06
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2017
29.05.2017 15:23
Powołanie Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2017
25.05.2017 17:35
Aktualizacja proponowanych zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2017
25.05.2017 17:32
Zmiany dotyczące zgłoszonych przez akcjonariusza treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zwołane na dzień 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2017
25.05.2017 15:23
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2017
19.05.2017 18:02
Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2017
19.05.2017 17:38
Uzupełnienie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. zwołane na dzień 29 maja 2017 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2017
05.05.2017 18:19
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2017
27.04.2017 17:12
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2017 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie