Raport bieżący nr 34/2023
25.07.2023 17:11
Podpisanie porozumienia do listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2023
15.07.2023 15:42
Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2023
23.05.2023 12:19
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2023
17.05.2023 14:25
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2023
10.05.2023 18:25
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 10 maja 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2023
10.05.2023 18:17
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2023
09.05.2023 17:12
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2023
05.05.2023 14:35
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2023
25.04.2023 16:28
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wejście w życie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2023
24.04.2023 17:35
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do ugody z dnia 31 marca 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2023
19.04.2023 15:10
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniami akcjonariuszy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2023
13.04.2023 11:20
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2023
13.04.2023 11:14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2023
31.03.2023 20:17
Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2023
31.03.2023 15:15
Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Amon sp. z o. o.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie