Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Przyłączenie do sieci

Chcesz przyłączyć do sieci energetycznej swój nowy dom?
Poniżej znajdziesz wszystkie informacje jak to zrobić.  


Zobacz, jak wygląda proces przyłączenia

 • 1

  Złóż wniosek o warunki
  przyłączenia

  Złożenie wniosku online zajmie Ci 10 minut! 

 • 2

  Podpisz umowę
  o przyłączenie

  Do 21 dni od złożenia wniosku prześlemy Ci warunki przyłączenia oraz propozycję umowy o przyłączenie. Podpisz ją w ciągu 60 dni.

 • 3

  Wykonaj instalację
  w budynku

  Wykonaj niezbędne prace przy instalacji
  i zgłoś jej gotowość do przyłączenia do sieci.

 • 4

  Opłać fakturę za przyłączenie

  Po przyłączeniu Twojego budynku do sieci prześlemy Ci do opłacenia fakturę za wykonane prace.

 • 5

  Podpisz umowę na prąd

  Wybierz jedną z naszych ofert na prąd
  i podpisz umowę kompleksową.

 • 6

  Instalacja licznika

  Instalujemy licznik w Twoim budynku. To już koniec procesu od tego momentu możesz zacząć korzystać z energii!

Czas przyłączenia Twojego obiektu do sieci zależy od zakresu i złożoności prac rozbudowy lub dostosowania sieci do Twoich potrzeb. Okres ten wynosi od kilku tygodni (średnio 5 miesięcy) do kilkunastu miesięcy (maksymalnie 18 miesięcy).

Przyłącz się do sieci krok po kroku

 • Proces przyłączenia rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Ciebie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci (wniosku WP).  Warunki przyłączenia to określone przez TAURON wymagania techniczne, które musisz spełnić, aby przyłączenie Twojego obiektu do sieci dystrybucyjnej było możliwe. 

  Na podstawie kompletnego i prawidłowo złożonego wniosku w ciągu 21 dni od jego otrzymania przygotujemy warunki przyłączenia dla Twojego obiektu oraz propozycję umowy o przyłączenie do sieci prześlemy je na Twój adres korespondencyjny. Dokumenty możesz też odebrać w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta

  Zanim zaczniesz: czego potrzebujesz, żeby wypełnić wniosek?

  Najważniejsze potrzebne informacje: 

  Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, telefon, adres itd.)

  Dane obiektu, który będzie przyłączany do sieci: rodzaj obiektu (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, garaż) oraz jego lokalizacja (np. ulica, numer działki) 

  Informacja o sposobie zasilania obiektu (zasilanie docelowe/stałe lub zasilanie tymczasowe na dany okres)

  Określenie mocy przyłączeniowej (czyli ile i jakich jednocześnie urządzeń elektrycznych będzie można używać) wielkość mocy przyłączeniowej powinien określić projektant Twojego obiektu, ale można też policzyć ją samodzielnie, korzystając z kalkulatorów dostępnych w internecie

  Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej

  Wymagane załączniki:

  Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu to np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu, umowa najmu.
  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który pomoże nam zlokalizować obiekt, który chcesz przyłączyć do sieci z zaznaczoną preferowaną lokalizacją przyłącza

  Przygotuj też opcjonalne załączniki, czyli dokumenty potrzebne w zależności od Twojej sytuacji życiowej np. druk UP-A (wykaz dodatkowych wnioskodawców) lub pełnomocnictwo.

  W jaki sposób można złożyć wniosek?

   Złóż wniosek online

  Złóż przez internet wniosek o przyłączenie dla klientów indywidualnych.
  Zajmie Ci to tylko 10 minut!  Instrukcję wypełnienia znajdziesz tutaj.

  Wypełnij wniosek online

   


  Inne możliwości złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci (wniosku WP):

  Pobierz wniosek, wypełnij, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij zdjęcie lub skan na adres 
  info@tauron-dystrybucja.pl
  Pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij pocztą na wskazany w nim adres.

  Złóż wypełniony wniosek w Punkcie Obsługi Klienta


 • Po otrzymaniu warunków przyłączenia i propozycji umowy należy podpisać umowę o przyłączenie. Określa ona dokładny termin przyłączenia oraz jego koszt. 

  Jeśli akceptujesz zaproponowane w propozycji umowy warunki, podpisz ją w ciągu 60 dni od daty otrzymania. Prześlij podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach na wskazany w niej adres lub zanieś do Punktu Obsługi Klienta.

  Wysokość opłaty za przyłączenie zależy od:
  wielkości mocy przyłączeniowej
  rodzaju przyłącza

  Zasady ustalania opłat znajdziesz w Taryfie TAURON Dystrybucja.

  Podpisanie umowy później niż po 60 dniach od jej otrzymania

  Jeśli chcesz podpisać umowę później i minie już 60 dni od jej otrzymania, ważność propozycji umowy wygaśnie. W takiej sytuacji złóż Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie (wniosek UP), żebyśmy mogli wysłać Ci nową propozycję dokumentu do podpisania. 


   W jaki sposób złożyć Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie (wniosek UP)?    

  Pobierz wniosek i prześlij zdjęcie lub skan na adres
  info@tauron-dystrybucja.pl

  Pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij pocztą na wskazany w nim adres.

  Pobierz wniosek i wypełniony złóż w Punkcie Obsługi Klienta


  Pobierz wniosek i załączniki do wniosku: 

  UP Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie
  UP-A (wykaz dodatkowych wnioskodawców)

  UWAGA!

  Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Jeśli w tym okresie nie podpiszesz umowy o przyłączenie, musisz ponownie złożyć wniosek o warunki przyłączenia, czyli wrócić do punktu nr 1 procesu.  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych, aby zrealizować zakres określony w umowie o przyłączenie.  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja S.A. otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych i fakturą za przyłączenie. 

 • Po podpisaniu umowy

  Po podpisaniu umowy przyłączeniowej wykonaj w obiekcie prace określone w Twoim dokumencie Warunków przyłączenia w punktach IA 3 c) oraz IB 3 c) .


  Po wykonaniu instalacji wewnętrznej

  Po wykonaniu instalacji wewnętrznej zgłoś jej gotowość do przyłączenia do sieci złóż Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia/Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI).


  Możliwości złożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia (ZI):

  Prześlij na adres 
  info@tauron-dystrybucja.pl

  Pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij pocztą na wskazany w nim adres.

  Pobierz wniosek: 

  ZI Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia


  UWAGA!

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz złożyć najpóźniej w dniu, kiedy będziesz składał wniosek o umowę na korzystanie z prądu. 

 • Po wybudowaniu przyłącza

  Po wybudowaniu przyłącza TAURON Dystrybucja prześle Ci pocztą fakturę za przyłączenie oraz Kartę Danych Technicznych, w której są informacje, których będziesz potrzebować przy podpisywaniu umowy na korzystanie z prądu. 
  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie i potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie


  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie


  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem wykonania przyłącza dokonaj wpłaty na rachunek bankowy, który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu wykonania przyłącza. W tytule przelewu podaj swój numer umowy o przyłączenie. 

  Skorzystaj z płatności online • Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz cennik dla siebie. Po wyborze oferty podpisz i dostarcz nam umowę na korzystanie z energii naszą ofertą wraz z Kartą Danych Technicznych. Najlepiej podpisz umowę wygodnie przez internet! Sprawdź, jak to zrobić: 

  Wniosek o zawarcie umowy • Po podpisaniu przez Ciebie umowy na prąd uzgodnimy termin montażu licznika prądu w Twoim obiekcie. Instalacja licznika jest bezpłatna.
  Od momentu instalacji licznika będziesz korzystał z prądu od TAURONA.
  Licznik jest własnością TAURON Dystrybucja. 


Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przejdź na stronę operatora systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja lub poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przyłączenia do sieci. 

Przejdź na TAURON Dystrybucja
Informacje stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.

Sprawdź również

Mikroinstalacje

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby podłączyć mikroinstalację.Sprawdź

Podłączenie krótkotrwałe

Potrzebujesz dostępu do prądu na mniej niż 90 dni, np. na koncert lub imprezę plenerową? Dowiedz się, jak skorzystać z krótkotrwałego podłączenia do sieci.

Sprawdź

Prąd na plac budowy

Budujesz dom i potrzebujesz prądu, aby zasilić urządzenia elektryczne, które wykorzystujesz w trakcie prac budowlanych - betoniarki, elektronarzędzi. Złóż wniosek
o zasilanie placu budowy.

Sprawdź