Przyłączenie do sieci

Jeśli podjąłeś decyzję o budowie domu lub o zmianie zasilania w swoim mieszkaniu, skorzystaj ze wskazówek i poznaj etapy przyłączania do sieci.

10 min

Wypełnij wniosek o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, zajmie Ci to 10 minut. Zrób to kiedy i gdzie chcesz.
 • Zanim zaczniesz sprawdź czy masz wszystko:

  • określoną moc przyłączeniową
  Potrzebne załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania lub domu – na przykład umowę najmu (dla księgi wieczystej wystarczy wpisać jej numer we wniosku)
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który nam pomoże zlokalizować obiekt, który chcesz przyłączyć
  TAURON Dystrybucja prześle warunki przyłączenia z propozycją umowy o przyłączenie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku na adres korespondencyjny. Dokumenty będziesz mógł też odebrać w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. 

  Wypełnij wniosek

  • wypełnij online na stronie TAURON Dystrybucja
  • lub pobierz wniosek (wypełnij, wydrukuj i podpisz) prześlij zdjęcie lub skan na adres info@tauron-dystrybucja.pl
  • lub pobierz wniosek i złóż w Punkcie Obsługi Klienta lub prześlij pocztą na wskazany we wniosku adres.
  Przejdź do wniosku
  Na podstawie danych, które przekazałeś, dobrana zostanie taryfa i przygotowane będą podstawowe informacje do umowy.
  Pobierz załączniki do wniosku: 
  WP-T
  WP-D (dla zwiększenia mocy przyłączeniowej)
  UP-A
 • Podpisz umowę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania 

  Umowa o przyłączenie określa dokładny termin przyłączenia oraz jego koszt. Jeśli akceptujesz zaproponowane w niej przez nas warunki, podpisz umowę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

  Jeśli chcesz podpisać umowę później i minie 30 dni, złóż wniosek UP o zawarcie umowy o przyłączenie. 

  Na zawarcie umowy masz 2 lata. Tyle ważne są warunki przyłączenia.

  Prześlij ją na wskazany w niej adres lub zanieś do Punktu Obsługi Klienta.
  Pobierz wniosek
  Średni czas realizacji przyłączenia wynosi około 5 miesięcy, a maksymalny nie powinien przekroczyć 18 miesięcy. Czas ten zależy od zakresu i złożoności prac  przy rozbudowaniu lub dostosowaniu sieci energetycznej.
 • Wykonaj prace, jakie zostały określone w umowie przyłączeniowej. 

  Po wykonaniu instalacji wewnętrznej zgłoś jej gotowość do przyłączenia.
  Złóż druk: Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (ZI).

  • pobierz ze strony www.tauron-dystrybucja.pl i prześlij na adres info@tauron-dystrybucja.pl 
  • lub pobierz wniosek i zanieś do Punktu Obsługi Klienta lub prześlij na wskazany we wniosku adres.

   Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz złożyć najpóźniej w dniu, kiedy będziesz składał wniosek o umowę na korzystanie z prądu. 
  WAŻNE:
  Pamiętaj o oświadczeniu o stanie technicznym instalacji elektrycznej, przyłączanej do sieci. Oświadczenie powinno być podpisane przez właściciela, zarządcę lub przez osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.
 • Wysokość opłaty zależy od:

  • wielkości mocy przyłączeniowej, która jest określona w umowie przyłączeniowej
  • rodzaju przyłącza, które jest określone w warunkach przyłączenia do sieci.

  W tytule przelewu podaj numer umowy o przyłączenie.

  Po wybudowaniu przyłącza, TAURON Dystrybucja prześle Ci fakturę za przyłączenie oraz Kartę Danych Technicznych, w której są informacje, których będziesz potrzebował przy umowie na korzystanie z prądu. 

  Dokument otrzymasz pocztą

  Zasady ustalania opłat znajdziesz w taryfie TAURON Dystrybucja.

 • Zapoznaj się z ofertą TAURONA

  Pobierz wniosek o zawarcie umowy, wypełnij go i podpisz. Wyślij go z Kartą Danych Technicznych.

  Wniosek o zawarcie umowy
 • Po podpisaniu przez Ciebie umowy, uzgodnimy termin montażu licznika prądu. Od tego momentu, będziesz korzystał z prądu.

  Licznik jest własnością TAURON Dystrybucja, za jego zainstalowanie nie płacisz. 

 • To koniec całego procesu.

  Czy te informacje były pomocne?
  Podziel się z nami swoją opinią.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl

Prąd z usługą

Wybierz usługi wybranego fachowca, według swoich potrzeb!


ElektrykSerwisantHydraulik
Ślusarz Szklarz
Dowiedz się więcej