Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Uzgodnienia branżowe, warunki przebudowy

Jeśli planujesz inwestycję i chcesz uzgodnić kwestie dotyczące uzbrojenia terenu, chcesz otrzymać warunki przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, Sprawdź poniżej jak to zrobić.

W ciągu 10 min.

Tyle zajmie Ci wypełnienie wniosku.

Do pobrania:

Uzgodnień należy dokonywać z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne.

Jak wypełnić wniosek?

Wypełnij i wydrukuj wniosek
Uzupełnij wniosek drukowanymi literami.

 • wpisz swoje dane wraz z adresem
 • podaj adres lokalizacji inwestycji i opisz jakiego jest rodzaju, na przykład budynek mieszkalny 
 • określ sprawę o jaką wnioskujesz. 

 
 1. Dołącz załączniki:
  Do wniosku dołącz ważną mapę zasadniczą z zaznaczonym obszarem lub działką. Może być to plan lub szkic z orientacyjną lokalizacją obiektu. Jeśli chcesz abyśmy wydali warunki usunięcia kolizji, na mapie zaznacz propozycję jej usunięcia. 
  Mapę możesz uzyskać w Powiatowym Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
  Dokumenty złóż w dwóch egzemplarzach.  
 2. Zaznacz oświadczenia, które są zawarte we wniosku.
 3. Podpisz wniosek.
 4. Dostarcz wypełniony wniosek w wybrany sposób:
  • Złóż w Punkcie Obsługi Klienta.
  • Prześlij na adres korespondencyjny:
   TAURON Obsługa Klienta
   ul. Lwowska 23
   40-389 Katowice
 5. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 14 dni.
  Otrzymasz ją pocztą lub odbierz  z fakturą za wykonaną usługę. 

Kolizja z Twoją inwestycją

 • Jeśli na podstawie otrzymanego uzgodnienia stwierdzisz, że  urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, dostarcz pismo do Punktu Obsługi Klienta i dołącz do niego mapkę z zaznaczonym miejscem kolizji.
 • Wysłane zostaną do Ciebie warunki przebudowy istniejących urządzeń lub sieci elektroenergetycznej. Skontaktuj się z wyznaczonym pracownikiem. Podpiszecie porozumienie, które określi sposób realizacji i finansowanie przebudowy.
 • Przebudową urządzeń elektroenergetycznych może zająć się TAURON Dystrybucja Serwis, która pomoże Ci również w załatwieniu niezbędnych formalności. Skontaktuj się, w celu omówienia szczegółów z TAURON Obsługa Klienta lub TAURON Dystrybucja.

Opłata

Opłatę określimy na podstawie obowiązującego Cennika usług pozataryfowych. 

Zobacz Cennik usług pozataryfowych.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl