Zmiana mocy przyłączeniowej

Chcesz zamontować płytę indukcyjną lub ogrzewanie elektryczne, a obecna moc przyłączeniowa jest niewystarczająca?
Sprawdź, jak zmienić wielkość mocy przyłączeniowej.

Zobacz, jak wygląda proces zmiany mocy przyłączeniowej

 • 1

  Złóż wniosek o warunki
  przyłączenia

  Złożenie wniosku online zajmie Ci 10 minut! 

 • 2

  Podpisz umowę
  o przyłączenie

  Do 21 dni od złożenia wniosku Operator systemu dystrybucyjnego prześle Ci warunki przyłączenia oraz propozycję umowy o przyłączenie. Podpisz ją w ciągu 60 dni.

 • 3

  Wykonaj instalację
  w budynku

  Wykonaj niezbędne prace przy instalacji
  i zgłoś jej gotowość do przyłączenia do sieci.

 • 4

  Opłać fakturę za przyłączenie

  Po przyłączeniu Twojego budynku do sieci prześlemy Ci do opłacenia fakturę za wykonane prace.

 • 5

  Zaktualizuj swoją umowę

  Wybierz jedną z naszych ofert na prąd
  i podpisz umowę kompleksową.

 • 6

  Poczekaj na zmiany
  w instalacji licznika

   Dostosujemy licznik w Twoim budynku do poboru nowej mocy. To już koniec procesu zmiany mocy przyłączeniowej!

Zmiana mocy krok po kroku

 • Proces zmiany mocy przyłączenia rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Ciebie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci (wniosku WP). Warunki przyłączenia to określone przez Twojego Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) wymagania techniczne, które musisz spełnić, aby zmiana mocy przyłączeniowej Twojego obiektu była możliwa.

  Na podstawie złożonego wniosku, w ciągu 21 dni od jego otrzymania dystrybutor przygotuje warunki przyłączenia dla Twojego obiektu oraz propozycję umowy o przyłączenie do sieci. Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie, OSD prześle do ciebie pocztą lub mailem - jeśli zaznaczysz taką opcję na wniosku WP.

  Zanim zaczniesz: czego potrzebujesz, żeby wypełnić wniosek?

  Najważniejsze potrzebne informacje: 

  Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, telefon, adres itd.)

  Dane obiektu, który będzie przyłączany do sieci: rodzaj obiektu (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, garaż) oraz jego lokalizacja (np. ulica, numer działki) 

  Informacja o sposobie zasilania obiektu (zasilanie docelowe/stałe lub zasilanie tymczasowe na dany okres)

  Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną. Wielkość mocy przyłączeniowej powinien określić projektant Twojego obiektu, ale można też policzyć ją samodzielnie, korzystając z kalkulatorów dostępnych w internecie

  Wielkość istniejącej mocy przyłączeniowej w obiekcie

  Przygotuj też opcjonalne załączniki, czyli dokumenty potrzebne w zależności od Twojej sytuacji życiowej np. druk UP-A (wykaz dodatkowych wnioskodawców) lub pełnomocnictwo.

  W jaki sposób można złożyć wniosek?

   Złóż wniosek online

  Złóż przez internet wniosek o przyłączenie dla klientów indywidualnych.
  Zajmie Ci to tylko 10 minut!  Instrukcję wypełnienia znajdziesz tutaj.

  Wypełnij wniosek online

  Inne możliwości złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci (wniosku WP):

  Pobierz wniosek, wypełnij, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij skan na adres 
  info@tauron-dystrybucja.pl
  Pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij pocztą na wskazany w nim adres.

  Złóż wypełniony wniosek w Punkcie Obsługi Klienta


 • Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.  

  Jeśli akceptujesz zaproponowane w propozycji umowy warunki, podpisz ją w ciągu 60 dni od daty otrzymania. Prześlij podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach na wskazany w niej adres lub zanieś do Punktu Obsługi Klienta.
  Wysokość opłaty za przyłączenie zależy od:
  wielkości mocy przyłączeniowej
  rodzaju przyłącza

  Zasady ustalania opłat znajdziesz w Taryfie TAURON Dystrybucja.

  Podpisanie umowy później niż po 60 dniach od jej otrzymania

  Jeśli chcesz podpisać umowę później i minie już 60 dni od jej otrzymania, ważność propozycji umowy wygaśnie.
  W takiej sytuacji złóż Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie (wniosek UP), żebyśmy mogli wysłać Ci nową propozycję dokumentu do podpisania. 


  Pobierz wniosek i prześlij skan na adres
  info@tauron-dystrybucja.pl

  Pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij pocztą na wskazany w nim adres.

  Pobierz wniosek i wypełniony złóż w Punkcie Obsługi Klienta


  Pobierz wniosek i załączniki do wniosku: 

  UP Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie
  UP-A (wykaz dodatkowych wnioskodawców)

  UWAGA!

  Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Jeśli w tym okresie nie podpiszesz umowy o przyłączenie, musisz ponownie złożyć wniosek o warunki przyłączenia, czyli wrócić do punktu nr 1 procesu.


 • Po podpisaniu umowy

  W warunkach przyłączenia Twój Operator systemu dystrybucyjnego określił zakres prac, który musisz wykonać, żeby twój obiekt mógł zostać przyłączony do sieci - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje twoją instalację. W umowie o przyłączenie OSD określił termin, do kiedy twoja instalacja powinna być gotowa. 

  Po wykonaniu instalacji wewnętrznej

  Gdy przygotujesz instalację złóż druk Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI).
  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 


  Możliwości złożenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI):

  Prześlij na adres 
  info@tauron-dystrybucja.pl

  Pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij pocztą na wskazany w nim adres.

  Pobierz wniosek: 

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI)


  UWAGA!

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia, złóż najpóźniej w dniu, kiedy będziesz składał wniosek o umowę na korzystanie z prądu. 

 • Po otrzymaniu faktury za przyłączenie

  Od OSD otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie.
  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie dokonaj wpłaty na rachunek bankowy, który znajdziesz na fakturze. W tytule przelewu podaj swój numer umowy o przyłączenie. 

  Opłata za przyłączenie 

 • Zanim podpiszesz umowę na prąd, sprawdź co możemy Ci zaoferować. Zobacz więcej.

  Jeżeli zwiększasz moc, będziemy chcieli żebyś dołączył do formularza załączniki: KDT - Kartę Danych Technicznych (którą otrzymałeś od OSD) oraz Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI) (który wypełniałeś z elektrykiem). Przy zmniejszaniu mocy – nie są one wymagane.

  Zmień wysokość mocy umownej i zaktualizuj swoją umowę przez internet:

  Przejdź do formularza

 • Po podpisaniu przez Ciebie umowy na prąd uzgodnimy termin zmian w instalacji licznika w Twoim obiekcie. 
  Licznik jest własnością TAURON Dystrybucja.

Warto wiedzieć

 • Moc przyłączeniowa to maksymalna wartość mocy, jaką możesz pobierać z sieci. Wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy na jaką zostało zaprojektowane oraz wybudowane przyłącze do twojego obiektu.
 • Dotychczasową moc, którą posiadasz, możesz sprawdzić na fakturze za prąd. Moc przyłączeniowa, którą posiadasz powinna wystarczać dla wszystkich, działających jednocześnie sprzętów elektronicznych w obiekcie.
 • Zmiana mocy przyłączeniowej może być konieczna, np. gdy:
  planujesz instalację urządzeń o dużej mocy, np. instalujesz kuchenkę indukcyjną w miejsce gazowej, często wybija bezpieczniki, zmieniasz ogrzewanie mieszkania na elektryczne.
 • Obiektem, dla którego możesz zmienić moc przyłączeniową może być dom jednorodzinny, mieszkanie, inny budynek mieszkalny, plac budowy, lokal usługowy, garaż.
 • Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową, przejdź przez proces przyłączenia do sieci, tak jak dla przyłączenia nowego obiektu. Opłatę pobieramy wtedy, za przyrost mocy przyłączeniowej. Trzeba też dostosować wewnętrzną instalację elektryczną do poboru nowej mocy.
 • Zanim zdecydujesz się na zmniejszenie mocy przyłączeniowej - przemyśl tę decyzję.

  Za zmniejszenie mocy przyłączeniowej nie pobieramy opłaty. Jednak powrót do stanu sprzed zmniejszenia mocy, będzie oznaczał, że przeprowadzimy jeszcze raz proces przyłączeniowy. Pobierzemy wtedy od Ciebie opłatę, która będzie wynikała z przyrostu mocy przyłączeniowej.  
 • Dla wszystkich zmian w instalacji elektrycznej wymagany jest projekt, który powinien być przygotowany przez uprawnionego projektanta.
  Zmiany w instalacji elektrycznej mogą zrealizować tylko osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.
  To bardzo ważne, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników instalacji.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl