Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

GazPomoc 24H dla firm

Fachowa pomoc w razie awarii wewnętrznej instalacji lub kuchenki gazowej w Twojej firmie.

Twoje korzyści:

Fachowa pomoc

w razie awarii instalacji lub kuchenki gazowej w Twojej firmie.

Możliwość obniżenia stawek

w przypadku obniżki ceny gazu w Taryfie TAURONA

Gwarancja Niższej Ceny

W trakcie trwania Cennika możesz korzystać z atrakcyjnej ceny gazu bez obaw o podwyżki. Dzięki Gwarancji Niższej Ceny zyskujesz spokój i bezpieczeństwo firmowego budżetu.

GazPomoc 24H - jak to działa?

Awaria instalacji

Zgłoszenie w centrum alarmowym

Przyjazd fachowca

Naprawa

Szybka reakcja

Przywracamy wewnętrzną instalację oraz kuchenki gazowe do pełnej sprawności. Specjalista gazownik pojawi się w Twojej firmie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a serwisant kuchenki gazowej w ciągu 24 godzin.

Nawet w niedzielę i święta: GazPomoc dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Problem z instalacją gazową?

Usługa GazPomoc 24H to fachowa naprawa awarii związanych z instalacją lub kuchenką gazową w Twojej firmie. Niezależnie od rodzaju usterki specjalista gazownik przyjedzie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej zgłoszenia, przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a serwisant kuchenki gazowej w ciągu 24 godzin (serwis urządzeń gazowych nie jest świadczony w dni ustawowo wolne od pracy, a usługa jest realizowana w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy).

Nie musisz także martwić się o opłaty! My pokrywamy koszty dojazdu fachowca, robocizny i części zamiennych (jednorazowo nawet do 500 zł, maksymalnie 3000 zł1 w okresie trwania Cennika).

1Pokrycie kosztów dojazdu, robocizny oraz kosztów części zamiennych do kwoty 500 zł brutto w odniesieniu do jednej awarii i nie więcej niż 3000 zł brutto w odniesieniu do maksymalnie 6 awarii w okresie obowiązywania Cennika. Szczegóły w regulaminie usługi.


Przejdź do zamówienia
     

gazpomoc

Kto może skorzystać z oferty?

Ofertę mogą zamówić zarówno przedsiębiorcy będący Klientami TAURONA jak i przedsiębiorcy, którzy obecnie są Klientami innych sprzedawców gazu. Zobacz, jakie to proste!

Z oferty nie mogą skorzystać:

pośredniczące podmioty gazowe, firmy przeznaczające paliwo gazowe do napędu silników spalinowych, o ile nie są zwolnione z podatku akcyzowego w tym zakresie, firmy z grupą taryfową od W-5 i wyżej.

Jak zamówić?

Przygotuj dokumenty

Potrzebne będą dokumenty rejestrowe Twojej Firmy. Do zamówienia pomocne będą też informacje, które znajdziesz na aktualnej fakturze za gaz.

Przejdź do kalkulatora oferty i zamów

Zamówienie zajmie tylko kilka minut

Umowę dostarczy kurier

Dostarczymy Ci dwa komplety dokumentów. Jeden podpisany komplet przeznaczony jest dla Ciebie. Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa przeprowadzimy proces zmiany sprzedawcy w Twoim imieniu.

Kupujesz gaz od TAURONA? Teraz możesz zamówić e-fakturę.


łatwa dostępność - masz dostęp do faktury natychmiast po jej wystawieniu - 24h/7 w swoim koncie Mój TAURON wygoda - zarządzasz płatnościami szybko i bezpiecznie, bez potrzeby wychodzenia z domu ekologia -  korzystając z e-faktury oszczędzasz papier i chronisz przyrodę

Ceny sprzedażowe gazu z usługą GazPomoc 24H. Cenniku 2 letnim.

Grupa taryfowa Sprzedawcy WA Grupa taryfowa OSD Cena netto paliwa gazowego z zerową stawką akcyzy lub uwzględniającą zwolnienie od akcyzy [gr/kWh]

Cena netto paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych [gr/kWh]
Stawka opłaty abonamentowej
od 01.10.2021 do 31.12.2021

Stawka opłaty abonamentowej od 01.01.2022 do 31.12.2023

Opłata za rozliczenie usługi w zł netto za miesiąc
        
Całkowita stawka opłaty abonamentowej w zł netto za miesiąc
od 01.10.2021 do 31.12.2021
(suma stawki opłaty abonamentowej i opłaty za realizację usługi)

Całkowita stawka opłaty abonamentowej w zł netto za miesiąc
od 01.01.2022 do 31.12.2023
(suma stawki opłaty abonamentowej i opłaty za realizację usługi)

W-1.1 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 3,30 zł
4,05 zł
4,05 zł 7,35 zł
W-1.2 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 4,22 zł
4,05 zł
4,05 zł
8,27 zł
W-2.1 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 5,40 zł
4,05 zł
4,05 zł
9,45 zł
W-2.2 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 6,28 zł
4,05 zł
4,05 zł
10,33 zł
W-3.6 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 6,28 zł
4,05 zł
4,05 zł
10,33 zł
W-3.9 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 7,89 zł
4,05 zł
4,05 zł
11,94 zł
W-4 24,452 gr
24,814 gr
0,00 zł 15,85 zł
4,05 zł
4,05 zł
19,90 zł

Prezentowane w tabeli ceny i stawki dotyczą jedynie sprzedaży paliwa gazowego i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) - 23%. Aby otrzymać całkowity koszt zakupu należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.

Oferta ważna do 31.12.2021 r.

Najczęściej zadawane pytania

 • Z oferty mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy będący Klientami TAURONA jak i przedsiębiorcy, którzy obecnie są Klientami innych sprzedawców paliwa gazowego.
 • Telefonicznie na numer Centrum Alarmowego (22) 890 29 29. 

  Centrum Alarmowe czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od pracy). Koszt połączenia z ww. nr telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.ębiorcy będący Klientami TAURONA jak i przedsiębiorcy, którzy obecnie są Klientami innych sprzedawców paliwa gazowego.

 • Usługa GazPomoc 24H jest w cenie produktu, dostępna przez cały okres obowiązywania Cennika bez dodatkowych opłat. W przypadku awarii gwarantujemy pokrycie kosztów dojazdu, naprawy, części zamiennych, jeśli koszt pojedynczej naprawy nie przekroczy 500 zł brutto. Klient może zgłosić maksymalnie 6 awarii w okresie trwania Cennika, za łączną kwotę 3000 zł brutto.
 • Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że dotychczasowa umowa sprzedaży gazu jest na Twoją firmę. Jest to warunek konieczny zakupu gazu od TAURONA. Jeśli tak jest, przygotuj :

  • Fakturę za gaz od dotychczasowego sprzedawcy- znajdują się na niej informacje, które będą wymagane przy zawarciu umowy z TAURONEM oraz
  • Dowód osobisty / dokumenty rejestrowe firmy
  • spółki: jeśli podpisują się wszyscy wspólnicy - umowa jest od razu realizowana,
  • spółki: jeśli podpisuje się jeden ze wspólników należy przesłać: umowę spółki cywilnej + pełnomocnictwa administracyjne od pozostałych wspólników (w razie gdyby w umowie Spółki był zapis, że sprawy spółki są ustalane przez wszystkich wspólników);
  • stowarzyszenie/fundacja: statut podpisany przez osobę decyzyjną;
  • parafie/klasztory/plebanie: REGON, akt powołania na proboszcza;
  • wspólnoty mieszkaniowe: REGON, akt powołania na administratora.

Dokumenty

Informujemy:

Od 1 października 2021 r. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zmienił „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe”. Zmiana dotyczy podwyżki cen za gaz. Nowa taryfa dostępna jest na stronie www.tauron.pl .

Decyzją DRG.DRG-2.4212.30.2020.AIK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę PSG sp. z o.o. nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych dla klientów, którym usługę dystrybucji gazu świadczy PSG sp. z o.o. Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy dotyczą głównie podwyżki stawek opłat za gaz oraz wprowadzenia definicji roku gazowego, który zastępuje pojęcie roku umownego. PSG sp. z o.o. w Taryfie wprowadził nowe grupy taryfowe W-6A.1, W-6A.2, W-6B.1, W-6B.2 dla obszaru poznańskiego, tarnowskiego, wrocławskiego i zabrzańskiego. Zmienił również zapisy dotyczące udzielania klientom bonifikat, bez konieczności składania przez nich wniosków. Zmieniona Taryfa jest dostępna na stronie psgaz.pl. Nowa taryfa obowiązuje od 1 lutego 2021 roku.
Wyciąg z aktualnej Taryfy PSG sp. z o.o. dla Klientów rozliczanych wg grup taryfowych od W-1 do W-5. dostępny jest na stronie internetowej www.tauron.pl.