Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Chcę zostać klientem

Jak zostać klientem TAURONA?
Jeśli chcesz podpisać z nami umowę na zakup prądu dowiedz się jak to zrobić.

Wybierz jedną z opcji: 

W lokalu jest licznik

Jeśli w Twojej firmie jest już zainstalowany licznik i chcesz go przepisać na siebie, wypełnij protokół zdawczo-odbiorczy. Sprawdź jak to zrobić.

W lokalu nie ma licznika

Jeśli w Twojej firmie nie ma zainstalowanego licznika, wypełnij wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. Sprawdź jak to zrobić.

Przyłączenie do sieci 

Jeżeli Twój punkt poboru energii znajduje się na obszarze zasilania TAURON Dystrybucja S.A. i chciałbyś podpisać umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż sp. z o.o..