Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Oferta dla instytucji publicznych

Oferta skierowana przede wszystkim do wszelkich organów administracji rządowej, samorządowej, wojskowej, wszystkich agencji rządowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych.

 

Oferta dla instytucji publicznych to:

  • możliwość wyboru najkorzystniejszego produktu z naszej bogatej oferty 

  • możliwość skorzystania ze wspólnego zakupu paliwa gazowego i prądu w korzystnych cenach w ramach Multipakietu

  • możliwość uczestniczenia z nami w dialogu technicznym w celu rzetelnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy

  • profesjonalne wsparcie indywidualnego Doradcy Klienta Biznesowego

Od 1 lipca 2007 roku, wraz z pełnym otwarciem rynku energii elektrycznej, instytucje publiczne mają swobodę wyboru sprzedawcy prądu (tzw. zasada TPA). Są one zobligowane do zakupu prądu w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Dowiedz się więcej