Oferta dla instytucji publicznych

Oferta skierowana przede wszystkim do wszelkich organów administracji rządowej, samorządowej, wojskowej, wszystkich agencji rządowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych.

 

Oferta dla Instytucji Publicznych to:

  • możliwość wyboru najkorzystniejszego produktu z bogatej oferty TAURON

  • możliwość skorzystania ze wspólnego zakupu paliwa gazowego i energii elektrycznej w specjalnych, preferencyjnych cenach w ramach Multipakietu

  • możliwość uczestniczenia w dialogu technicznym z TAURON w celu rzetelnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy

  • profesjonalne wsparcie indywidualnego Doradcy Klienta Biznesowego

Od 1 lipca 2007 roku, wraz z pełnym otwarciem rynku energii elektrycznej, instytucje publiczne mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej (tzw. zasada TPA). Są one zobligowane do zakupu energii elektrycznej w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp).

Dowiedz się więcej