Biznes Oszczędna Noc (C22b)

Produkt dla Firm korzystających z energii głównie w godzinach nocnych o zapotrzebowaniu większym niż 40kW. Oferta oparta na dwóch strefach rozliczeniowych: dziennej i tańszej nocnej, dzięki której można oszczędzać bez konieczności ograniczania zużycia.

Aby poznać szczegóły oferty wybierz swój region