Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Zgoda na obciążanie rachunku

Nowa usługa polecenia zapłaty jest już dostępna. Sprawdź, jakie to proste.

Poniżej znajduje się wniosek o zgodę na obciążanie rachunku.
Do uzupełnienia wniosku potrzebna Ci będzie ostatnia faktura.

Wnioski różnią się w zależności od regionu

Wpisz swoją lokalizację lub kod pocztowy po prawej stronie, aby zobaczyć dokumenty dla Twojego regionu.